Công văn 49/TCHQ-KTTT

Công văn số 49/TCHQ-KTTT về việc mẫu báo cáo thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 49/TCHQ-KTTT mẫu báo cáo thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 49/TCHQ-KTTT
V/v: Mẫu báo cáo thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, Thành phố

Trả lời công văn số 4189/HQTP-NV ngày 25/12/2007 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về vướng mắc trong thực hiện báo cáo theo mẫu số 09/BNV ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ Tài chính. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại mẫu số 09/BNV – “Báo cáo số thuế được miễn, giảm, hoàn” bao gồm 8 cột, trong đó không có cột thống kê số không thu thuế tạm thu.

Tuy nhiên theo giải thích phương pháp lập báo cáo mẫu số 09/BNV tại Phụ lục 03 Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ Tài chính thì căn cứ lập bao gồm cả quyết định không thu thuế tạm thu.

Để thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Ngoài việc thực hiện Báo cáo tình hình thu thuế tạm thu theo mẫu số 02/BNV, các đơn vị thực hiện thêm cột số 9 để thống kê số liệu không thu thuế tạm thu vào mẫu số 09/BNV. (Theo mẫu kèm công văn này)

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CĐKT-BTC (thay báo cáo)
- Cục CNTT&TKHQ
- Trang Website Hải quan
- Lưu: VT, KTTT( 3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An


TỔNG CỤC HẢI QUAN

Cục ………………………..

Chi cục ……………………

Mẫu số: 09/BNV
Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC
ngày 17/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

BÁO CÁO SỐ THUẾ ĐƯỢC MIỄN, GIẢM, HOÀN

Đến ngày: ……………….

Đơn vị tính:………………………

STT

Sắc thuế

Sổ được giảm

Số được miễn

Số được hoàn

Không thu thuế tạm thu

Được miễn

ANQP

ODA

Khác

Được hoàn

Trong đó: Đã hoàn

A

B

2

3 = (4 + 5 + 6)

4

5

6

7

8

9

1

Thuế nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Thuế xuất khẩu

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thuế TTĐB

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Thuế GTGT

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Thuế tự vệ chống bán phá giá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP
(Ký họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ/PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ THUẾ
(Ký, họ tên)

Ngày … tháng … năm …
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 49/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu49/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2008
Ngày hiệu lực07/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 49/TCHQ-KTTT

Lược đồ Công văn 49/TCHQ-KTTT mẫu báo cáo thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 49/TCHQ-KTTT mẫu báo cáo thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu49/TCHQ-KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Thị Bình An
        Ngày ban hành07/01/2008
        Ngày hiệu lực07/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 49/TCHQ-KTTT mẫu báo cáo thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 49/TCHQ-KTTT mẫu báo cáo thuế

           • 07/01/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/01/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực