Công văn 4922/BHXH-CSYT

Công văn 4922/BHXH-CSYT năm 2017 về giải quyết vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4922/BHXH-CSYT 2017 vướng mắc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế


BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4922/BHXH-CSYT
V/v giải quyết vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được Công văn số 605/BHXH-GĐBHYT ngày 30/8/2017 của BHXH tỉnh Hưng Yên đề nghị hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế. Về vấn đề này, BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Về việc thanh toán dịch vụ kỹ thuật Cắt Amidan gây mê bằng dao điện:

Đề nghị BHXH tỉnh Hưng Yên căn cứ danh mục dịch vụ kĩ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện tại cơ sở KCB để thanh toán chi phí phẫu thuật Cắt Amidan theo đúng quy định, cụ thể:

- Trường hợp cơ sở KCB được phê duyệt dịch vụ kĩ thuật “Phẫu thuật cắt Amidan gây mê”: thanh toán theo mức giá quy định tại số thứ tự 870, Phụ lục III, Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC;

- Trường hợp cơ sở KCB được phê duyệt thực hiện dịch vụ kĩ thuật “Phẫu thuật cắt Amidan bng dao plasma”: thanh toán theo mức giá quy định tại số thứ tự 937, Phụ lục III, Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC Lưu ý: tại Quyết định số 3955/QĐ-BYT ngày 22/9/2015 của Bộ Y tế ban hành định mức kinh tế kĩ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ KCB, cơ cấu giá của dịch vụ kĩ thuật này đã bao gồm chi phí của dao plasma.

2. Về việc thanh toán chi phí thuốc sử dụng vượt 120% số lượng dự trù theo kết quả đấu thầu tập trung tại Sở Y tế năm 2015-2016:

Ngày 19/9/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có Công văn số 2423/UBND-KGVX gửi Bộ Y tế đề nghị thanh toán đối với các thuốc sử dụng vượt dự trù năm 2015-2016 của 08 đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên. Hiện nay, Bộ Y tế đang xem xét xử lý. Sau khi có ý kiến của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam sẽ có Công văn hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng BYT Phạm Lê Tuấn (để b/c);
- PTGĐ Nguyễn Minh Th
o (để b/c);
- Ban DVT;
- BHXH các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, CSYT (3b).

TL. TNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT
PHÓ TRƯỞNG BAN
Lê Văn Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4922/BHXH-CSYT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4922/BHXH-CSYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2017
Ngày hiệu lực01/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4922/BHXH-CSYT

Lược đồ Công văn 4922/BHXH-CSYT 2017 vướng mắc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4922/BHXH-CSYT 2017 vướng mắc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4922/BHXH-CSYT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýLê Văn Phúc
        Ngày ban hành01/11/2017
        Ngày hiệu lực01/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4922/BHXH-CSYT 2017 vướng mắc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4922/BHXH-CSYT 2017 vướng mắc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

           • 01/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực