Công văn 493/BXD-KTTC

Công văn số 493/BXD-KTTC về việc vướng mắc trong quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 493/BXD-KTTC vướng mắc trong quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình


BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 493/BXD-KTTC
V/v: Vướng mắc trong quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng

Trả lời công văn số 03/SXD - QLXD ngày 02/01/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng về vướng mắc trong quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình:

- Tổng mức đầu tư đối với công trình có quy mô nhỏ chỉ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thực hiện thiết kế một bước (thiết kế bản vẽ thi công) thì tổng mức đầu tư đồng thời là dự toán công trình, được xác định theo phương pháp lập dự toán xây dựng công trình và bổ sung các chi phí khác có liên quan chưa được tính vào trong dự toán đã được lập dự toán công trình như quy định tại khoản khoản 2 Điều 9 (lập dự toán công trình) Nghị định số 99/2007/ NĐ - CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 05/2007/TT- BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (phụ lục số 2 và điểm I phụ lục số 1).

- Đối với công trình có quy mô nhỏ chỉ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tổng mức đầu tư được xác định theo nguyên tắc nói trên sau khi Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã được người có thẩm quyền phê duyệt, thiết kế bản vẽ thi công phải được Chủ đầu tư đóng dấu xác nhận trước khi đưa ra thi công;

- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư đã bao gồm cả chi phí bồi thường đất (nếu có); Việc tính giá đất để bồi thường do UBND tỉnh quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên Môi trường;

- Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư theo quy định của Nghị định số 99/2007/ NĐ - CP và văn bản hướng dẫn thực hiện: Ngoài 3 trường hợp được điều chỉnh như khoản 1 điều 7 của Nghị định; Trường hợp thay đổi giá cả vật tư, vật liệu xây dựng, các chế độ chính sách về tiền lương, mặt bằng giá đầu tư xây dựng công trình, khối lượng phát sinh trong quá trình thực hiện dự án thì Chủ đầu tư sử dụng chi phí dự phòng như quy định tại khoản 3 điều 5 của Nghị định và điểm 1.1.2 khoản 1.1 mục 1 phần III Thông tư số 05/2007/TT - BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình để điều chỉnh cơ cấu chi phí trong tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

- Ngày 28/01/2008 Bộ Xây dựng đã có văn bản số 190/BXD - KTTC về việc hướng dẫn giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; Theo đó, đối với công trình xây dựng lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 99/2007/NĐ-CP thì Thông tư Liên tịch số 38/2004/TT-BTC-BXD ngày 26/4/2004 của Bộ Tài chính – Bộ Xây dựng hướng dẫn việc thông báo và kiểm soát giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng không còn giá trị thi hành.

2. Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

- Về Chủ đầu tư: Theo quy định hiện hành, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thì người quyết định đầu tư không đồng thời là Chủ đầu tư, trừ trường hợp người quyết định đầu tư đồng thời là người quản lý, sử dụng công trình.

Đơn vị quản lý, sử dụng công trình được giao làm Chủ đầu tư; Trường hợp đơn vị quản lý, sử dụng không đủ điều kiện để làm Chủ đầu tư thì UBND cấp huyện có thể giao cho các phòng, ban chuyên môn của huyện làm Chủ đầu tư các dự án do UBND cấp huyện quyết định đầu tư. Đơn vị quản lý, sử dụng có trách nhiệm cử người tham gia với đơn vị làm Chủ đầu tư để quản lý thực hiện dự án và nhận chuyển giao khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Các trung tâm tư vấn hoạt động xây dựng nếu được thành lập theo quy định của pháp luật thì được hoạt động tư vấn xây dựng theo những lĩnh vực đã được đăng ký hoạt động. Hoạt động tư vấn lĩnh vực nào thì phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định đối với lĩnh vực đó.

Căn cứ hướng dẫn trên, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận
- Như trên;
- Vụ Xây lắp, Vụ Pháp chế; Viện KTXD;
- Lưu VP - BXD, Vụ KTTC. TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 493/BXD-KTTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu493/BXD-KTTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2008
Ngày hiệu lực20/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 493/BXD-KTTC

Lược đồ Công văn 493/BXD-KTTC vướng mắc trong quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 493/BXD-KTTC vướng mắc trong quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu493/BXD-KTTC
       Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
       Người kýNguyễn Văn Liên
       Ngày ban hành20/03/2008
       Ngày hiệu lực20/03/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 493/BXD-KTTC vướng mắc trong quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình

          Lịch sử hiệu lực Công văn 493/BXD-KTTC vướng mắc trong quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình

          • 20/03/2008

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 20/03/2008

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực