Công văn 4930/BYT-KH-TC

Công văn 4930/BYT-KH-TC năm 2015 thực hiện đăng tải công khai kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4930/BYT-KH-TC 2015 thực hiện đăng tải công khai kết quả lựa chọn nhà thầu Y tế


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4930/BYT-KH-TC
V/v thực hiện đăng tải công khai kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ Y tế;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Các Ban Quản lý dự án do Bộ Y tế làm Chủ Đầu tư/Chủ Dự án.

 

Ngày 11 tháng 8 năm 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 5186/BKHĐT-QLĐT về việc hướng dẫn thực hiện cung cấp, đăng tải thông tin về đu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp, trong đó đã hướng dẫn bên mời thầu có trách nhiệm tự đăng tải thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trong trường hợp bên mời thầu chưa đủ điều kiện để tự đăng tải thì bên mời thầu cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu để thực hiện đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Tiếp theo, ngày 01 tháng 7 năm 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục có văn bản số 4423/BKHĐT-QLĐT về việc đăng tải công khai kết quả lựa chọn nhà thu các gói thu mua sắm trang thiết bị y tế sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của các cơ sở y tế trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Cụ thể như sau:

1. Theo quy định tại Điều 8 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, mọi thông tin về đấu thầu đều được đăng tải công khai trên Báo Đấu thầu, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, bao gồm các thông tin như sau: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển; thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu; danh sách ngắn; và kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; kết quả mở thầu đối với đấu thầu qua mạng; thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu; văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu; danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, dự án có sử dụng đất, cơ sở dữ liệu về nhà thầu, nhà đầu tư, chuyên gia đấu thầu, giảng viên đấu thầu và cơ sở đào tạo về đấu thầu; thông tin khác có liên quan.

Theo văn bản hướng dẫn số 5186/BKHĐT-QLĐT ngày 11 tháng 8 năm 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp. Theo đó, các chủ đầu tư, bên mời thầu đăng tải thông tin về đấu thầu theo một trong hai cách như sau:

Cách th nhất: Đăng ký vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn) và tự đăng tải các thông tin về: kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyn, thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu; danh sách ngắn; kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Việc đăng ký và đăng tải thông tin thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 17/2010/TT-BKH ngày 22 tháng 7 năm 2010 quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng và các hướng dẫn sử dụng trên trang chủ của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Cách th hai: Cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu để thực hiện đăng tải và thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư Liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu.

2. Hiện nay, kết quả lựa chọn nhà thầu được đăng tải trên Báo Đấu thầu, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bao gồm các nội dung thông tin sau: tên gói thầu, tên dự án, tên bên mời thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, giá gói thầu, tên nhà thầu trúng thầu, giá trúng thầu, loại hợp đồng, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Đ thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước đối với các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu ngoài các thông tin cần đăng tải đã nêu ở trên, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế cần có thêm các nội dung thông tin như sau: tên thiết bị, công suất, tính năng kỹ thuật, xuất xứ, giá (hoặc đơn giá) trúng thầu,...

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính đang hoàn thiện Thông tư Liên tịch quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng, trong đó có hướng dẫn chi tiết về biểu mẫu của từng nội dung thông tin phải đăng tải. K từ ngày Thông tư Liên tịch nêu trên có hiệu lực thi hành, việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu sẽ thực hiện theo quy định của Thông tư Liên tịch này.

Cũng trong thời gian chuyển tiếp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Bộ Y tế để xác định các thông tin cần công khai về kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế để tăng cường quản lý chất lượng, hiệu quả đầu tư đối với lĩnh vực này.

Đ nghị các đơn vị nghiên cứu và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ KH và ĐT, Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để biết);
- S Y tế các tỉnh, thành phố cả nước;
- Lưu VT, KH-TC2.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

Thuộc tính Công văn 4930/BYT-KH-TC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4930/BYT-KH-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2015
Ngày hiệu lực10/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4930/BYT-KH-TC 2015 thực hiện đăng tải công khai kết quả lựa chọn nhà thầu Y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4930/BYT-KH-TC 2015 thực hiện đăng tải công khai kết quả lựa chọn nhà thầu Y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4930/BYT-KH-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýPhạm Lê Tuấn
        Ngày ban hành10/07/2015
        Ngày hiệu lực10/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4930/BYT-KH-TC 2015 thực hiện đăng tải công khai kết quả lựa chọn nhà thầu Y tế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4930/BYT-KH-TC 2015 thực hiện đăng tải công khai kết quả lựa chọn nhà thầu Y tế

           • 10/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực