Công văn 4938/TCT-KK

Công văn 4938/TCT-KK năm 2017 về phối hợp trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4938/TCT-KK 2017 phối hợp trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4938/TCT-KK
V/v phối hợp trong việc hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Quảng Trị;
- Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 2942/CT-THNVDT ngày 20/7/2017 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị v/v hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa và Công văn số 10/TH ngày 30/8/2017 của Công ty CP ĐT&PT Trường Hưng (do Cục Thuế tỉnh Nghệ An quản lý) v/v hoàn thuế GTGT năm 2016. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trên cơ sở vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị và Công ty CP ĐT&PT Trường Hưng tại các Công văn nêu trên, Tổng cục Thuế đã có ý kiến với Tổng cục Hải quan trong việc chỉ đạo cơ quan Hải quan địa phương thực hiện giải quyết hoàn thuế GTGT theo đúng quy định.

Ngày 11/10/2017, Tổng cục Hải quan có Công văn số 6653/TCHQ-TXNK v/v hoàn thuế GTGT gửi Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, cụ thể:

“1. Đối với tờ khai xuất khẩu trước ngày 01/7/2016

Giao Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình phối hợp với cơ quan liên quan (cơ quan thuế, cơ quan kiểm lâm) thực hiện kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ nhập khẩu, xuất khẩu, so sách chứng từ kế toán, chứng từ thanh toán, hồ sơ lâm sản và các giao dịch có liên quan đến các lô gô nhập khẩu sau đó tái xuất sang nước thứ ba của Công ty TNHH MTV Long Đại Tiến, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Trường Hưng. Kết quả kiểm tra nếu đủ cơ sở xác định các loại gỗ trên tờ khai xuất khẩu phù hợp về chủng loại, quy cách, phẩm cấp gỗ trên các tờ khai nhập khẩu trước đó; Công ty TNHH MTV Long Đại Tiến, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Trường Hưng đã nộp số tiền thuế GTGT ở khâu nhập khẩu nhưng chưa được cơ quan thuế địa phương hoàn trả thì cơ quan hải quan thực hiện hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp theo quy định tại Điều 49, Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015.

Trường hợp Công ty TNHH MTV Long Đại Tiến, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Trường Hưng đã kê khai, khấu trừ thuế GTGT với cơ quan thuế nhưng chưa được xử lý hoàn thuế GTGT thì cơ quan hải quan phối hợp với cơ quan thuế liên quan hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kê khai điều chỉnh lại và nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT cho cơ quan hải quan.

2. Đối với tờ khai xuất khẩu từ ngày 01/7/2016

Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình hướng dẫn Công ty TNHH MTV Long Đại Tiến, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Trường Hưng thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016.”

Căn cứ hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, Cục Thuế tỉnh Nghệ An phối hợp với cơ quan Hải quan liên quan thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 6653/TCHQ-TXNK đối với những hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế thuộc trường hợp hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa.

Tổng cục Thuế Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, Cục Thuế tỉnh Nghệ An biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, PC;
- Website TCT;
- Công ty CP ĐT&PT Trường Hưng -
Đ/c: Số 11, ngõ 3, đường Lương Thế Vinh, phường Trường Thi, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An (trả lời CV số 10/TH ngày 30/8/2017;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4938/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4938/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2017
Ngày hiệu lực25/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4938/TCT-KK

Lược đồ Công văn 4938/TCT-KK 2017 phối hợp trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4938/TCT-KK 2017 phối hợp trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4938/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Đại Trí
        Ngày ban hành25/10/2017
        Ngày hiệu lực25/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 4938/TCT-KK 2017 phối hợp trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

         Lịch sử hiệu lực Công văn 4938/TCT-KK 2017 phối hợp trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

         • 25/10/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 25/10/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực