Công văn 4975/BTC-ĐT

Công văn 4975/BTC-ĐT năm 2014 báo cáo tình hình tồn đọng dự án hoàn thành chưa quyết toán, chưa phê duyệt quyết toán do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4975/BTC-ĐT 2014 báo cáo tình hình tồn đọng dự án hoàn thành chưa quyết toán


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4975/BTC-ĐT
V/v báo cáo tình hình tồn đọng các dự án hoàn thành chưa quyết toán, chưa phê duyệt quyết toán

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước; tiếp theo công văn số 4043/BTC-ĐT ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg; Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước thực hiện kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2005 đến ngày 30/4/2014 chưa lập báo cáo quyết toán, đã lập báo cáo quyết toán nhưng chưa gửi cơ quan thẩm tra, đã gửi báo cáo quyết toán nhưng chưa thẩm tra, phê duyệt quyết toán và báo cáo theo các Biểu mẫu như sau:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước và cơ quan khác ở Trung ương báo cáo theo Biểu số 01 (kèm theo).

2. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo theo Biểu số 02 (kèm theo).

3. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành của Bộ, ngành, địa phương; đặc biệt khó khăn, vướng mắc ở cấp huyện, xã. Biện pháp tháo gỡ khó khăn và những kiến nghị.

Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương báo cáo gửi Bộ Tài chính trước ngày 15/5/2014 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW.
- Lưu: VT, ĐT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Biểu số 01

Bộ/Tập đoàn; Tổng công ty.

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUYẾT TOÁN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Đến ngày 30/4/2014

(Kèm theo Công văn số 4975/BTC-ĐT ngày 17/4/2014 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

Tổng số

Dự án hoàn thành chưa lập Báo cáo QT

Dự án hoàn thành đã lập Báo cáo QT nhưng chưa gửi cơ quan thẩm tra, phê duyệt QT

Dự án hoàn thành đã gửi Báo cáo quyết toán cho cơ quan thẩm tra, phê duyệt QT nhưng chưa thẩm tra, phê duyệt QT

Số dự án

Số tiền đã thanh toán

Số dự án

Số tiền đã thanh toán

Số dự án

Số tiền đã thanh toán

Số dự án

Số tiền đã thanh toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày... tháng... năm....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Biểu số 02

Địa phương:

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUYẾT TOÁN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Đến ngày 30/4/2014

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Cấp quản lý

Tổng số

Dự án hoàn thành chưa lập Báo cáo QT

Dự án hoàn thành đã lập Báo cáo QT nhưng chưa gửi cơ quan thẩm tra, phê duyệt QT

Dự án hoàn thành đã gửi Báo cáo quyết toán cho cơ quan thẩm tra, phê duyệt QT nhưng chưa thẩm tra, phê duyệt QT

Số dự án

Số tiền đã thanh toán

Số dự án

Số tiền đã thanh toán

Số dự án

Số tiền đã thanh toán

Số dự án

Số tiền đã thanh toán

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Cấp quận, huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Cấp phường, xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày... tháng... năm....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4975/BTC-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4975/BTC-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/2014
Ngày hiệu lực17/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4975/BTC-ĐT 2014 báo cáo tình hình tồn đọng dự án hoàn thành chưa quyết toán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4975/BTC-ĐT 2014 báo cáo tình hình tồn đọng dự án hoàn thành chưa quyết toán
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4975/BTC-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhạm Sỹ Danh
        Ngày ban hành17/04/2014
        Ngày hiệu lực17/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4975/BTC-ĐT 2014 báo cáo tình hình tồn đọng dự án hoàn thành chưa quyết toán

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4975/BTC-ĐT 2014 báo cáo tình hình tồn đọng dự án hoàn thành chưa quyết toán

           • 17/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực