Công văn 5039/TCT-CS

Công văn 5039/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động bán hàng tại kho ngoại quan do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5039/TCT-CS 2017 chính sách thuế nhà thầu hoạt động bán hàng tại kho ngoại quan


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5039/TCT-CS
V/v chính sách thuế nhà thầu

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam
(Đ/c: Lầu 5, Tòa nhà Cảng Sài Gòn, Số 3, Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 46/VPHH ngày 14/08/2017 của Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (Hiệp hội Logistics Việt Nam) về chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động bán hàng tại kho ngoại quan theo Phiếu chuyển số 874/PC-VPCP ngày 23/08/2017 của Văn phòng Chính phủ, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2d Điều 2 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008 quy định:

“d) Doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam“.

Tại khoản 2 Điều 11 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 nêu trên quy định: “Phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp quy định tại điểm c và điểm 6 khoản 2 Điều 2 của Luật này được thực hiện theo quy định của Chính phủ”.

Tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“3. Thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam của các doanh nghiệp nước ngoài quy định tại các Điểm c, d Khoản 2 Điều 2 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp là thu nhập nhận được có nguồn gốc từ Việt Nam từ hoạt động cung ứng dịch vụ, cung cấp và phân phối hàng hóa, cho vay vốn, tiền bản quyền cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài đang kinh doanh tại Việt Nam, không phụ thuộc vào địa điểm tiến hành kinh doanh“.

Tại khoản 3 điều 11 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP nêu trên quy định:

“3. Đối với doanh nghiệp quy định tại các Điểm c, d khoản 2 Điều 2 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam, cụ thể như sau:…

b) Cung cấp các điều khoản thương mại quốc tế (Incoterms): 1 %;“

Tại khoản 5 điều 1 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế nhà thầu quy định về đối tượng áp dụng:

“5. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, quyển nhập khẩu, phân phối tại thị trường Việt Nam, mua hàng hóa đề xuất khẩu, bán hàng hóa cho thương nhân Việt Nam theo pháp luật về thương mại“.

- Tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC quy định về đối tượng không áp dụng:

“5. Tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng kho ngoại quan, cảng nội địa (ICD) làm kho hàng hóa để phụ trợ cho hoạt động vận tải quốc tế, quá cảnh, chuyển khẩu, lưu trữ hàng hóa hoặc để cho doanh nghiệp khác gia công“.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng kho ngoại quan làm kho hàng hóa để phụ trợ cho hoạt động vận tải quốc tế, quá cảnh, chuyển khẩu, lưu trữ hàng hoặc để cho doanh nghiệp khác gia công thì không phải nộp thuế nhà thầu; trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng kho ngoại quan tại Việt Nam để thực hiện quyền phân phối hàng hóa thì có nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu đối với thu nhập phát sinh tại Việt Nam theo quy định.

Do đó, đề nghị không thu thuế nhà thầu đối với hoạt động bán hàng tại kho ngoại quan của Hiệp hội Logistics Việt Nam là chưa phù hợp với quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổng cục thuế trả lời để Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Kinh tế tổng hợp (VPCP);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ CST, PC, Cục TCDN (BTC);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5039/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5039/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2017
Ngày hiệu lực30/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5039/TCT-CS

Lược đồ Công văn 5039/TCT-CS 2017 chính sách thuế nhà thầu hoạt động bán hàng tại kho ngoại quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 5039/TCT-CS 2017 chính sách thuế nhà thầu hoạt động bán hàng tại kho ngoại quan
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu5039/TCT-CS
       Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
       Người kýCao Anh Tuấn
       Ngày ban hành30/10/2017
       Ngày hiệu lực30/10/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5039/TCT-CS 2017 chính sách thuế nhà thầu hoạt động bán hàng tại kho ngoại quan

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5039/TCT-CS 2017 chính sách thuế nhà thầu hoạt động bán hàng tại kho ngoại quan

           • 30/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực