Công văn 508/TCT-PCCS

Công văn 508/TCT-PCCS về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 508/TCT-PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 508/TCT-PCCS
V/v: ưu đãi thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 192/CT-TTHT ngày 19/1/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh hỏi về ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2 công văn số 3571 TC/TCT ngày 29/3/2005 của Bộ Tài chính về ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nhà có hướng dẫn: “Doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành Công ty cổ phần được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước nhưng không cần làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần cũng được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN bao gồm cả thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất đối với đất được Nhà nước giao hoặc có quyền sử dụng đất trước ngày 01/01/2004 để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển nhà”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Hạ Long là doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ, được Nhà nước giao đất trước ngày 01/01/2004 để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển nhà và đang được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN thì Công ty tiếp tục được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN bao gồm cả thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất đối với đất được giao trước ngày 01/01/2004.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 508/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu508/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/01/2007
Ngày hiệu lực26/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 508/TCT-PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 508/TCT-PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu508/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành26/01/2007
        Ngày hiệu lực26/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 508/TCT-PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

         Lịch sử hiệu lực Công văn 508/TCT-PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

         • 26/01/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/01/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực