Công văn 5193/TCHQ-KTTT

Công văn số 5193/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc giải quyết khiếu nại trị giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5193/TCHQ-KTTT vướng mắc giải quyết khiếu nại trị giá tính thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 5193/TCHQ-KTTT
V/v vướng mắc giải quyết khiếu nại trị giá tính thuế   

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1115/HQTH-NV ngày 29/09/2008 và công văn số 955/HQTH-NV ngày 19/08/2008 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá về vướng mắc giải quyết khiếu nại về giá tính thuế hàng nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Ninh Bình. Về vấn đề này, Tổng cục có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 06/06/2002 của Chính Phủ; Thông tư số 60/2002/NĐ-CP">118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính; Quyết định số 1361/TCHQ/QĐ/KTTT ngày 25/11/2004 và các văn bản hướng dẫn xác định trị giá tính thuế của Tổng cục Hải quan theo đó: Việc kiểm tra trị giá khai báo, xác định dấu hiệu nghi vấn, tổ chức tham vấn và xác định trị giá tính thuế đối với lô hàng nhập khẩu áp dụng Hiệp định trị giá GATT thuộc thẩm quyền của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trường hợp Doanh nghiệp không đồng ý với mức giá, phương pháp xác định giá của cơ quan Hải quan và có văn bản khiếu nại thì Cục Hải quan các tỉnh thành phố căn cứ quy định tại chương IV Thông tư 60/2002/NĐ-CP">118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 để giải quyết khiếu nại của Doanh nghiệp theo đúng quy định. Việc xử lý số tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu, tiền thuế điều chỉnh... của các tờ khai đăng ký trước ngày 01/07/2007 được thực hiện theo đúng hướng dẫn tại điểm công văn số 17685/BTC-TCHQ ngày 28/12/2007 của Bộ Tài chính.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá căn cứ vào các quy định trên để xử lý khiếu nại của Doanh nghiệp đối với các lô hàng nhập khẩu tại các tờ khai số: 92/NK/KD/NB ngày 07/12/2004; số 35/NK/KD/NB ngày 30/3/2005; số 42/NK/KD/NB ngày 08/04/2005, số 52/NK/KD/NB ngày 20/04/2005 theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5193/TCHQ-KTTT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5193/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/10/2008
Ngày hiệu lực 14/10/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5193/TCHQ-KTTT

Lược đồ Công văn 5193/TCHQ-KTTT vướng mắc giải quyết khiếu nại trị giá tính thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5193/TCHQ-KTTT vướng mắc giải quyết khiếu nại trị giá tính thuế
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5193/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Đặng Văn Tạo
Ngày ban hành 14/10/2008
Ngày hiệu lực 14/10/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 5193/TCHQ-KTTT vướng mắc giải quyết khiếu nại trị giá tính thuế

Lịch sử hiệu lực Công văn 5193/TCHQ-KTTT vướng mắc giải quyết khiếu nại trị giá tính thuế

  • 14/10/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/10/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực