Công văn 5206/TCHQ-TXNK

Công văn 5206/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc trong việc thu nộp lệ phí hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5206/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc lệ phí hải quan


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5206/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc trong việc thu nộp lệ phí hải quan

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1316/HQLA-NV ngày 25/7/2013 của Hải quan tỉnh Long An kiến nghị vướng mắc liên quan đến lệ phí hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thời hạn nộp phí, lệ phí hải quan theo tháng.

Tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định: "Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại được thực hiện theo quy định tại Thông tư này và các quy định hiện hành liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thương mại, trong trường hợp Thông tư này không quy định".

Đối chiếu nội dung trên thì Thông tư 196/2012/TT-BTC không quy định về thời hạn nộp lệ phí hải quan theo tháng, do đó việc thu lệ phí hải quan điện tử theo tháng được thực hiện theo quy định tại Thông tư 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 của Bộ Tài chính.

2. Về thanh khoản tem lệ phí trên hệ thống kế toán theo dõi nợ của cơ quan Hải quan.

- Theo hướng dẫn tại mục 3 công văn số 9297/BTC-TCHQ ngày 18/7/2013 của Bộ Tài chính, thì:

"Căn cứ Thông tư 32/2006/TT-BTC ngày 10/04/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghiệp vụ kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Thông tư 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung thông tư 32/2006/TT-BTC ngày 10/04/2006 hướng dẫn việc thanh khoản, hạch toán tem lệ phí trên hệ thống kế toán theo dõi nợ của cơ quan hải quan.

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố lập sổ ghi nhận đầy đủ các series tem lệ phí sử dụng theo hình thức dán tem lệ phí trên tờ khai điện tử, lập chứng từ ghi sổ lệ phí hải quan và hạch toán số lệ phí đã nộp bằng tem".

Theo đó, nội dung trên chỉ áp dụng đối với các trường hợp doanh nghiệp đã mua tem lệ phí, hiện còn tồn, chưa sử dụng hết. Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thì việc lựa chọn hình thức nộp lệ phí đã được hướng dẫn tại mục 2 công văn số 9297/BTC-TCHQ.

- Đối với nội dung kiến nghị về việc lập sổ ghi nhận đầy đủ các series tem lệ phí sử dụng theo hình thức dán tem lệ phí trên tờ khai điện tử, đề nghị Cục Hải quan địa phương căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị để thực hiện.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Long An biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Ban CCHĐH, Vụ TVQT (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5206/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5206/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2013
Ngày hiệu lực03/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5206/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc lệ phí hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5206/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc lệ phí hải quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5206/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành03/09/2013
        Ngày hiệu lực03/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5206/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc lệ phí hải quan

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5206/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc lệ phí hải quan

           • 03/09/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/09/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực