Công văn 5214/TCT-KK

Công văn số 5214/TCT-KK về việc thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án ODA do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5214/TCT-KK thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án ODA


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 5214/TCT-KK
V/v hồ sơ đăng ký thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 13121/CT-HTr ngày 18/09/2007 và công văn số 17981/CT-HTr ngày 06/12/2007 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc thủ tục hoàn thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án ODA, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục cấp mã số thuế: Căn cứ quy định tại Điểm 3.1, Mục IV Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 03/05/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và Điểm 6, Mục I, Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 14/02/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 04/04/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế (thay thế Thông tư số 80/2004/TT-BTC ngày 13/08/2004 và 79/1998/TT-BTC ngày 12/06/1998 của Bộ Tài chính) và Điểm 1, Mục I, Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/07/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế ( thay thế Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 14/02/2006) thì Liên danh Alstom – Alcatel thuộc đối tượng phải đăng ký thuế với cơ quan thuế khi tới kinh doanh tại Việt Nam và được cấp mã số thuế theo quy định.

Trường hợp Liên danh Alstom – Alcatel thành lập từ ngày 02/02/2004 theo Quyết định số 07-2004/BXD- GPTXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhưng chưa tiến hành thủ tục đăng ký thuế thì nay Liên danh Alstom – Alcatel phải làm thủ tục đăng ký thuế và bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế đối với hành vi vi phạm quy định về thủ tục đăng ký thuế theo quy định tại Khoản 3, Điều 66 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế và tiết a, Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

2. Về thủ tục hoàn thuế giá trị gia  tăng: Theo quy định tại Mục VI Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thì: “ Đối với các dự án ODA được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì việc xác định nghĩa vụ thuế, ưu đãi thuế thực hiện như hướng dẫn tại Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 03/05/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho đến khi kết thúc dự án”

Căn cứ quy định trên đây, đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội đối chiếu với quy định Thông tư số 41/2002/ TT-BTC nêu trên để xem xét, quyết định việc giải quyết hoàn thuế cho Liên danh Alstom – Alcatel theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành về thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu; VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5214/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5214/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2007
Ngày hiệu lực14/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5214/TCT-KK thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án ODA


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5214/TCT-KK thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án ODA
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5214/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Văn Huyến
        Ngày ban hành14/12/2007
        Ngày hiệu lực14/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 5214/TCT-KK thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án ODA

         Lịch sử hiệu lực Công văn 5214/TCT-KK thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án ODA

         • 14/12/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 14/12/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực