Công văn 5257/TCHQ-TXNK

Công văn 5257/TCHQ-TXNK năm 2013 vuớng mắc xử lý tờ khai thừa tiền trên hệ thống KT559 do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5257/TCHQ-TXNK 2013 vướng mắc xử lý tờ khai thừa tiền KT559


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5257/TCHQ-TXNK
V/v vuớng mắc xử lý tờ khai thừa tiền trên hệ thống KT559

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1367/HQCT-NV ngày 23/08/2013 của Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ về vướng mắc xử lý tờ khai thừa tiền trên hệ thống KT559 và tại Thông tư số 32/2006/TT-BTC ngày 10/4/2006 của Bộ Tài chính, Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2006/TT-BTC Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện thống nhất như sau:

Tổng cục Hải quan ghi nhận để báo cáo Bộ Tài Chính bổ sung nội dung Cục Hải quan Cần Thơ nêu vào Thông tư thay thế Thông tư số 32/2006/TT-BTC ngày 10/4/2006 của Bộ Tài chính và Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ Tài Chính.

Trong thời gian chưa có Thông tư thay thế, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thông báo bằng văn bản đến các Doanh nghiệp có liên quan về số tiền thuế nộp thừa, hướng dẫn thủ tục hồ sơ hoàn thuế, khấu trừ thuế để các Doanh nghiệp có liên quan biết và thực hiện.

Những tờ khai nộp thừa tiền thuế chưa được thanh khoản, hoàn thuế, khấu trừ thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phải tiếp tục theo dõi trên các báo cáo nợ thuế, trên hệ thống kế toán KT559 theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và chỉ đạo thống nhất việc thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT: Hoàng Việt Cường (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5257/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5257/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2013
Ngày hiệu lực05/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5257/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 5257/TCHQ-TXNK 2013 vướng mắc xử lý tờ khai thừa tiền KT559


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5257/TCHQ-TXNK 2013 vướng mắc xử lý tờ khai thừa tiền KT559
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5257/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành05/09/2013
        Ngày hiệu lực05/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5257/TCHQ-TXNK 2013 vướng mắc xử lý tờ khai thừa tiền KT559

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5257/TCHQ-TXNK 2013 vướng mắc xử lý tờ khai thừa tiền KT559

           • 05/09/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/09/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực