Công văn 5271/TCHQ-GSQL

Công văn 5271/TCHQ-GSQL năm 2013 vướng mắc chính sách áp dụng cho lối mở Pò Nhùng do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5271/TCHQ-GSQL năm 2013 vướng mắc áp dụng lối mở Pò Nhùng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5271/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc chính sách áp dụng cho lối mở Pò Nhùng

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Tổng cục Hải quan trả lời công văn số 1966/HQLS-GSQL ngày 2/8/2013 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc ghi tại trích yếu, như sau:

1. Lối mở Pò Nhùng là lối mở nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng hiện chưa được Tổng cục Hải quan chấp thuận Quyết định thành lập Đội nghiệp vụ để làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu tại địa bàn lối mở và UBND tỉnh biên giới chưa kiện toàn xong cơ sở pháp lý, chưa xây dựng được cơ sở hạ tầng kỹ thuật đảm bảo quản lý nhà nước, do vậy:

a) Chưa áp dụng chính sách quản lý hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Quyết định 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 và điểm 1 công văn số 1420/TTg-KTTH ngày 27/08/2008.

b) Hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất không được tái xuất sang Trung Quốc qua lối mở này.

2. Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tham mưu cho UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo việc quy hoạch, xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại lối mở Pò Nhùng đảm bảo quản lý nhà nước của Hải quan. Sau khi các điều kiện hạ tầng được xây dựng đảm bảo, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn báo cáo Tổng cục để xem xét bố trí lực lượng triển khai giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Lạng Sơn (để p/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5271/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5271/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2013
Ngày hiệu lực06/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5271/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 5271/TCHQ-GSQL năm 2013 vướng mắc áp dụng lối mở Pò Nhùng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5271/TCHQ-GSQL năm 2013 vướng mắc áp dụng lối mở Pò Nhùng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5271/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành06/09/2013
        Ngày hiệu lực06/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5271/TCHQ-GSQL năm 2013 vướng mắc áp dụng lối mở Pò Nhùng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5271/TCHQ-GSQL năm 2013 vướng mắc áp dụng lối mở Pò Nhùng

           • 06/09/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/09/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực