Công văn 532/UBCK-QLPH

Công văn 532/UBCK-QLPH hướng dẫn thực hiện việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 532/UBCK-QLPH hướng dẫn ban hành Quy chế nội bộ Quản trị công ty


BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 532/UBCK-QLPH
V/v hướng dẫn thực hiện việc ban hành Quy chế nội bộ về QTCT áp dụng cho các công ty niêm yết

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến về việc hướng dẫn ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết theo nội dung công văn số 615/SGDHCM-NY của Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ngày 02/4/2009 như sau:

Theo quy định tại Điều 4.2 Quy chế Quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên SGDCK/ TTGDCK ban hành theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007, công ty niêm yết phải xây dựng và ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị công ty. Để tạo điều kiện cho các công ty niêm yết trong việc ban hành Quy chế này, trong khi chờ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007, UBCKNN đề nghị SGDCK/ TTGDCK tạm thời hướng dẫn các công ty niêm yết giao Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Quy chế do Hội đồng quản trị ban hành không được trái với các nguyên tắc được quy định tại Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 và Quyết định số 15/2007/QĐ-BT ngày 19/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Quy chế này phải được công bố rộng rãi cho các cổ động và nhà đầu tư thông qua trang thông tin điện tử của công ty.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để Sở/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán hướng dẫn và giám sát việc thực hiện của các công ty niêm yết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Ban QLPH.

TL. CHỦ TỊCH
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ PHÁT HÀNH
PHÓ TRƯỞNG BAN
Bùi Hoàng Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 532/UBCK-QLPH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu532/UBCK-QLPH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2009
Ngày hiệu lực08/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 532/UBCK-QLPH hướng dẫn ban hành Quy chế nội bộ Quản trị công ty


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 532/UBCK-QLPH hướng dẫn ban hành Quy chế nội bộ Quản trị công ty
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu532/UBCK-QLPH
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Chứng khoán Nhà nước
        Người kýBùi Hoàng Hải
        Ngày ban hành08/04/2009
        Ngày hiệu lực08/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 532/UBCK-QLPH hướng dẫn ban hành Quy chế nội bộ Quản trị công ty

           Lịch sử hiệu lực Công văn 532/UBCK-QLPH hướng dẫn ban hành Quy chế nội bộ Quản trị công ty

           • 08/04/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/04/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực