Công văn 533/BXD-QLN

Công văn 533/BXD-QLN năm 2014 báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 533/BXD-QLN 2014 hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo 22/2013/QĐ-TTg


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 533 /BXD-QLN
V/v: báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo QĐ số 22/2013/QĐ-TTg.

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2014

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg trong đó yêu cầu các địa phương lập, phê duyệt Đề án triển khai thực hiện gửi về Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính làm cơ sở cho việc bố trí vốn hỗ trợ của Trung ương. Tuy nhiên, đến nay còn 5 tỉnh, thành phố chưa duyệt Đề án gồm: Lào Cai, Sơn La, Nam Định, TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Về việc báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 15/11/2013, Bộ Xây dựng đã có công văn số 2428/BXD-QLN trong đó yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyên có báo cáo tình hình thực hiện bằng văn bản gửi Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 25 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, mới có 12 tỉnh, thành phố có báo cáo gồm: Thái Bình, Hải Dương, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Tháp, Bến Tre, Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long. Ngoài 5 tỉnh, thành phố chưa có Đề án thì còn 46 tỉnh, thành phố chưa có báo cáo theo quy định.

Để có cơ sở tổng hợp tình hình triển khai thực hiện chính sách báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với 5 tỉnh, thành phố chưa có Đề án khẩn trương lập, duyệt Đề án.

2. Các tỉnh, thành phố báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trước ngày 25 hàng tháng và gửi về Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm phối hợp để thực hiện tốt Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng được giao theo dõi chương trình thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
- Sở XD các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, QLN (2b);

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 533/BXD-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu533/BXD-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2014
Ngày hiệu lực26/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 533/BXD-QLN

Lược đồ Công văn 533/BXD-QLN 2014 hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo 22/2013/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 533/BXD-QLN 2014 hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo 22/2013/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu533/BXD-QLN
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Trần Nam
        Ngày ban hành26/03/2014
        Ngày hiệu lực26/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 533/BXD-QLN 2014 hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo 22/2013/QĐ-TTg

           Lịch sử hiệu lực Công văn 533/BXD-QLN 2014 hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo 22/2013/QĐ-TTg

           • 26/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực