Công văn 5354/TCT-CS

Công văn số 5354/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hàng hóa dịch vụ mua vào mua của đơn vị sử dụng hóa đơn bất hợp pháp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5354/TCT-CS Thuế GTGT, thuế TNDN đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5354/TCT-CS
V/v Thuế GTGT, thuế TNDN đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh  

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 04-TCV-CSTP ngày 19/11/2007 của Cơ sở Thiên Phúc hỏi về thuế GTGT, thuế TNDN đối với hàng hóa dịch vụ mua vào mua của đơn vị sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Căn cứ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT/BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 23/11/2004 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi mua, bán, sử dụng trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

- Tại Điểm 3 Điều 15 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn có quy định: “Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi nhận, mua hóa đơn không đúng quy định cho số hóa đơn sử dụng. Mức phạt tối đa là 50.000.000 đồng”.

- Tại Điểm 1 Điều 18 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP (nêu trên) có quy định: “Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại các Khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 14; Khoản 3 Điều 15 của Nghị định này thì các hóa đơn đó không được kê khai để tính khấu trừ hoặc hoàn thuế giá trị gia tăng, không được tính vào chi phí khi tính thuế. Trường hợp đã thanh toán thì phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán, đã khấu trừ, đã hoàn, đã tính vào chi phí để tính thuế, đối với các đơn vị thụ hưởng kinh phí từ ngân sách nhà nước thì không được quyết toán chi ngân sách; đối với các chủ đầu tư thì không được quyết toán giá trị công trình xây dựng cơ bản hoàn thành”.

- Tại Điều 30 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Trong quá trình kiểm tra, thanh tra việc kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế của cơ sở kinh doanh, nếu phát hiện giá mua, giá bán, chi phí kinh doanh, thu nhập chịu thuế và các yếu tố khác do cơ sở kinh doanh xác định không hợp lý, cơ quan thuế có quyền xác định lại giá mua, giá bán theo giá thị trường trong và ngoài nước, chi phí, thu nhập chịu thuế và các yếu tố khác để đảm bảo thu đúng, thu đủ thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra cụ thể trường hợp Cơ sở Thiên Phúc trong các năm 2003, năm 2004 có nhận hóa đơn của công ty TNHH Tân Hải Phát, công ty này đã có kết luận của cơ quan cảnh sát Điều tra là công ty mua bán hóa đơn thì Cơ sở Thiên Phúc sẽ bị truy thu số thuế GTGT đã khấu trừ hoặc được hoàn, giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp và bị xử phạt đối với hành vi mua, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp theo quy định. Trường hợp cơ sở Thiên Phúc chứng minh được việc mua hàng là có thật, hàng hóa đó đã bán ra và đã kê khai thuế GTGT đầu ra hoặc là nguyên vật liệu đã đưa vào sản xuất, có hạch toán kế toán đầy đủ trên sổ sách kế toán của đơn vị, đúng quy định thì giá trị hàng hóa mua vào được ấn định theo giá thị trường tại thời Điểm mua để tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cơ sở Thiên Phúc;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5354/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5354/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2007
Ngày hiệu lực25/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5354/TCT-CS Thuế GTGT, thuế TNDN đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5354/TCT-CS Thuế GTGT, thuế TNDN đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5354/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành25/12/2007
        Ngày hiệu lực25/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 5354/TCT-CS Thuế GTGT, thuế TNDN đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào

         Lịch sử hiệu lực Công văn 5354/TCT-CS Thuế GTGT, thuế TNDN đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào

         • 25/12/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 25/12/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực