Công văn 5359/LĐTBXH-ATLĐ

Công văn 5359/LĐTBXH-ATLĐ năm 2017 về vướng mắc khi tiến hành xác định công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5359/LĐTBXH-ATLĐ 2017 xác định công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5359/LĐTBXH-ATLĐ
V/v trả lời kiến nghị của ông Vũ Đức Hùng - Công ty TNHH Ford Việt Nam

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Ông Vũ Đức Hùng - Công ty TNHH Ford Việt Nam

Ngày 30/11/2017 Văn phòng Chính phủ có công văn số 12805/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị của ông Vũ Đức Hùng - Công ty TNHH Ford Việt Nam về một số vướng mắc khi tiến hành xác định công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo các văn bản quy định hiện hành, về vấn đề này Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Về việc áp dụng chức danh nghề, công việc đối với các nghề, công việc ngoài lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của Công ty: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy him và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, trong quá trình xác định các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm tại Công ty, ngoài lĩnh vực sản xuất ô tô, xe máy quý Công ty cần xem xét đến các lĩnh vực khác có liên quan đến toàn bộ lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của quý Công ty.

2. Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy him và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo mô tả điều kiện lao động. Vì vậy, phải căn cứ vào tên nghề, công việc thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và đặc điểm điều kiện lao động của nghề, công việc được mô tả kèm theo để xác định nghề, công việc tương ứng tại Công ty có thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hay không.

3. Số đo môi trường lao động định kỳ như nêu tại câu hỏi của Ông là chưa đủ thông tin để đánh giá điều kiện lao động theo công văn số 2753/LĐTBXH-BHLĐ ngày 01/8/1995 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Vì vậy, quý Công ty cần thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 2753/LĐTBXH-BHLĐ.

Về nội dung liên quan đến câu hỏi số 2 và số 3 của ông được trả lời tại mục 2 và 3 của công văn này, Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn số 424/ATLĐ-CSBHLĐ ngày 16/11/2017 trả lời Công ty TNHH Ford Việt Nam (gửi kèm theo).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Ông Vũ Đức Hùng - Công ty TNHH Ford Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Lê Tấn Dũng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, VPCP;
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp, VPCP;
- Cng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ LĐTBXH;
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, ATLĐ (03 bản).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG
Hà Tất Thắng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5359/LĐTBXH-ATLĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5359/LĐTBXH-ATLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2017
Ngày hiệu lực19/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5359/LĐTBXH-ATLĐ

Lược đồ Công văn 5359/LĐTBXH-ATLĐ 2017 xác định công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5359/LĐTBXH-ATLĐ 2017 xác định công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5359/LĐTBXH-ATLĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýHà Tất Thắng
        Ngày ban hành19/12/2017
        Ngày hiệu lực19/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5359/LĐTBXH-ATLĐ 2017 xác định công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5359/LĐTBXH-ATLĐ 2017 xác định công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm

           • 19/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực