Công văn 536/BXD-TCCB

Công văn số 536/BXD-TCCB về việc thực hiện chế độ báo cáo về Lao động và thu nhập năm 2007 theo Ngành kinh tế do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 536/BXD-TCCB thực hiện chế độ báo cáo lao động và thu nhập 2007 theo Ngành kinh tế


BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 536/BXD-TCCB
V/v: thực hiện chế độ báo cáo về Lao động và thu nhập năm 2007 theo Ngành kinh tế

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Thủ trưởng các Tổng công ty- Công ty Mẹ và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ.

Ngày 04/7/2007, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã Ban hành Quyết định số 975/QĐ-BXD quy định chế độ báo cáo thống kê định kỳ đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng; riêng báo cáo định kỳ hàng năm về lao động-thu nhập khu vực nhà nước vẫn thực hiện theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Hệ thống Ngành kinh tế Việt Nam”. Từ đó đến nay, các đơn vị thuộc Bộ duy trì tốt chế độ báo cáo định kỳ về lao động- thu nhập, phản ánh đúng tình hình sử dụng lao động, phân phối thu nhập tương ứng với mức độ tăng trưởng của đơn vị. Tuy nhiên, một số đơn vị không duy trì chế độ báo cáo hàng năm về lao động-thu nhập, đặc biệt là công ty cổ phần không bố trí người theo dõi công việc này nên báo cáo về lao động-thu nhập không đảm bảo chất lượng, thời hạn và tính thống nhất đối với mỗi loại báo cáo định kỳ gửi về Bộ hàng năm.

Để có căn cứ tổng hợp số liệu về lao động-thu nhập năm 2007 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Xây dựng yêu cầu đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các Tổng công ty, Công ty Mẹ và Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ chỉ đạo đơn vị thành viên, kể cả đơn vị đã hoàn thành cổ phần hoá thực hiện công khai, minh bạch về tình hình sử dụng lao động, phân phối thu nhập của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, lưu ý chất lượng và thời hạn gửi báo cáo lao động- thu nhập đảm bảo tính thống nhất về số liệu với báo cáo tài chính qua kiểm toán năm 2007 để gửi Bộ và các cơ quan có liên quan.

Đề nghị đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo việc lập báo cáo lao động-thu nhập năm 2007 gửi về Bộ trước ngày 15/4/2008; lưu ý: kể từ năm 2008 trở đi, đơn vị nhận báo cáo là Bộ chủ quản và Cục Thống kê địa phương- nơi đơn vị đóng trụ sở chính; ngày nhận báo cáo 6 tháng: 31/7 hàng năm và báo cáo năm: 15/4 theo mẫu và hướng dẫn đính kèm công văn này ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (để b/c)
- Tổng Cục Thống kê- Bộ KH&ĐT;
- Công Đoàn Xây dựng Việt Nam;
- Lưu VP, TCCB; KHTK 63 b;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đinh Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 536/BXD-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu536/BXD-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2008
Ngày hiệu lực26/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 536/BXD-TCCB

Lược đồ Công văn 536/BXD-TCCB thực hiện chế độ báo cáo lao động và thu nhập 2007 theo Ngành kinh tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 536/BXD-TCCB thực hiện chế độ báo cáo lao động và thu nhập 2007 theo Ngành kinh tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu536/BXD-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýĐinh Tiến Dũng
        Ngày ban hành26/03/2008
        Ngày hiệu lực26/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 536/BXD-TCCB thực hiện chế độ báo cáo lao động và thu nhập 2007 theo Ngành kinh tế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 536/BXD-TCCB thực hiện chế độ báo cáo lao động và thu nhập 2007 theo Ngành kinh tế

           • 26/03/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/03/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực