Công văn 5360/TCT-CS

Công văn số 5360/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án sử dụng vốn ODA do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5360/TCT-CS hoàn thuế giá trị gia tăng dự án sử dụng vốn ODA


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5360/TCT-CS
V/v Hoàn thuế GTGT đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Bình

Trả lời công văn số 1498/CT-KK&KTT ngày 27/07/2007 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình đề nghị hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án sử dụng vốn ODA, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.2, Mục III Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 03/05/2002 hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ mua tại Việt Nam: “Chủ dự án ODA không hoàn lại được hoàn lại số thuế giá trị gia tăng đã trả khi trực tiếp mua hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tại Việt Nam để thực hiện dự án ODA không hoàn lại như hướng dẫn tại Điểm 3, Mục IV, Thông tư này.

Nhà thầu chính (không phân biệt là đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp), khi xây lắp công trình hoặc cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các chủ dự án ODA không hoàn lại, không phải tính thuế giá trị gia tăng đầu ra và được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ dùng để xây lắp công trình hoặc sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho chủ dự án ODA không hoàn lại như hướng dẫn tại Điểm 3, Mục IV, Thông tư này”.

Về vấn đề này, ngày 11/9/2007 Tổng cục Thuế đã có công văn số 3684/TCT-CS hướng dẫn Cục thuế các địa phương về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA, theo đó hiện nay Tổng cục Thuế đang trình Bộ Thông tư thay thế Thông tư số 41/2002/TT-BTC nêu trên. Trong khi chờ Thông tư ban hành thì chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 41/2002/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Tại Điểm 3, Mục I, Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế hướng dẫn về hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA.

Theo hướng dẫn trên, Ban quản lý Điều hành dự án S1 thực hiện thi công dự án nâng cấp cải tạo Quốc lộ 10 tại Việt Nam sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại được hoàn thuế GTGT đầu vào đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ công trình hoặc sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho chủ dự án ODA không hoàn lại theo quy định trên.

Từ ngày 18/11/2007 (ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007) thì việc hoàn thuế GTGT đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thái Bình được biết và hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban quản lý Điều hành dự án S1 Thái Bình;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5360/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5360/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2007
Ngày hiệu lực25/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5360/TCT-CS hoàn thuế giá trị gia tăng dự án sử dụng vốn ODA


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5360/TCT-CS hoàn thuế giá trị gia tăng dự án sử dụng vốn ODA
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5360/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành25/12/2007
        Ngày hiệu lực25/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5360/TCT-CS hoàn thuế giá trị gia tăng dự án sử dụng vốn ODA

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5360/TCT-CS hoàn thuế giá trị gia tăng dự án sử dụng vốn ODA

           • 25/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực