Công văn 5375/VPCP-KTN

Công văn 5375/VPCP-KTN năm 2016 tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên phạm vi toàn quốc năm 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5375/VPCP-KTN tình hình quản lý nhà nước khoáng sản hoạt động khoáng sản 2015 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5375/VPCP-KTN
V/v tình hình QLNN về khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên phạm vi toàn quốc năm 2015

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Công an.

 

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 39/BC-BTNMT ngày 14 tháng 6 năm 2016 về Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên phạm vi toàn quốc năm 2015, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên phạm vi toàn quốc năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên. Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Bộ liên quan và hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các giải pháp đã nêu tại Báo cáo.

2. Các Bộ: Công Thương, Xây dựng phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát các quy hoạch khoáng sản thuộc thẩm quyền đã phê duyệt, trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung, Điều chỉnh cho giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định của Luật khoáng sản năm 2010.

3. Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường phối hợp với chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng liên quan ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là đối với cát, sỏi lòng sông.

4. Bộ Giao thông vận tải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2015 về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 73/2013/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí Điểm thực hiện cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b). Hop

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5375/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5375/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2016
Ngày hiệu lực30/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5375/VPCP-KTN tình hình quản lý nhà nước khoáng sản hoạt động khoáng sản 2015 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5375/VPCP-KTN tình hình quản lý nhà nước khoáng sản hoạt động khoáng sản 2015 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5375/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành30/06/2016
        Ngày hiệu lực30/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5375/VPCP-KTN tình hình quản lý nhà nước khoáng sản hoạt động khoáng sản 2015 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5375/VPCP-KTN tình hình quản lý nhà nước khoáng sản hoạt động khoáng sản 2015 2016

           • 30/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực