Công văn 5378/TCT-CS

Công văn số 5378/TCT-CS về việc tính thuế giá trị gia tăng đối với các đơn vị thi công các công trình thuộc nguồn vốn ODA của dự án “Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng” do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5378/TCT-CS Chính sách thuế GTGT


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5378/TCT-CS
V/v Chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Trả lời công văn số 879/CT-THDT ngày 18/9/2007 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về vướng mắc khi tính thuế GTGT đối với các đơn vị thi công các công trình thuộc nguồn vốn ODA của dự án “Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng”, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2.2, Mục III Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) hướng dẫn: “Nhà thầu chính (không phân biệt là đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp), khi xây lắp công trình hoặc cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các chủ dự án ODA không hoàn lại, không phải tính thuế GTGT đầu ra và được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ dùng để xây lắp công trình hoặc sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, cung cấp cho chủ dự án ODA không hoàn lại như hướng dẫn tại Điểm 3, Mục IV, Thông tư này”.

Bộ Tài chính đã có Công văn số 7711 TC/TCT ngày 13/7/2004 hướng dẫn: “Khi phê duyệt dự án ODA, hoặc phê duyệt kết quả đấu thầu, các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu các chủ dự án phải tính đủ các Khoản thuế theo quy định của Luật thuế hiện hành, phát sinh trong quá trình thực hiện của toàn bộ dự án để tính vào kế hoạch tài chính của dự án và kế hoạch vốn đối ứng. Hàng năm, chủ dự án phải tính số thuế phát sinh trong năm để lập kế hoạch vốn đối ứng.

Đối với các dự án sử dụng vốn ODA được NSNN cấp phát (bao gồm dự án được NSNN cấp phát toàn bộ; dự án được NSNN cấp phát một phần, một phần cho vay lại nhưng được phê duyệt trước ngày 29/5/2001 - là ngày Nghị định số 17/2001/NĐ-CP của Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức có hiệu lực thi hành), căn cứ hướng dẫn tại công văn này, các chủ dự án ký hợp đồng theo giá hợp đồng bao gồm thuế GTGT và chủ động lập kế hoạch vốn đối ứng để có nguồn trả thuế GTGT nhằm giảm bớt các thủ tục như hoàn thuế GTGT, ghi tăng vốn NSNN cấp đối với số thuế GTGT được hoàn (kể cả số thuế nhà thầu chính được hoàn), tránh tình trạng phản ánh không chính xác giá trị vốn của dự án và gây thất thoát tiền vốn của NSNN”.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng tại công văn số 430/BQLDA ngày 13/11/2007 thì giá trị hợp đồng của một số công trình đã ký kết là giá không tính thuế GTGT. Nguyên nhân là do để thực hiện kế hoạch năm 2004, 2005, một số công trình cấp xã và liên xã đã chuẩn bị hồ sơ (báo cáo đầu tư, thiết kế kỹ thuật và dự toán, hồ sơ đấu thầu) từ năm 2004, 2005 và Ban Quản lý dự án không được cấp vốn đối ứng để thanh toán thuế GTGT.

Căn cứ các hướng dẫn trên, đối với dự án ODA vay được NSNN cấp phát, nếu trong hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ ký với chủ dự án không bao gồm thuế GTGT và chủ dự án không được NSNN cấp vốn đối ứng thì chủ dự án không phải trả thuế GTGT đầu ra và nhà thầu chính được hoàn lại thuế GTGT đầu vào.

Chủ dự án phải thực hiện ghi tăng vốn đầu tư ngân sách cấp cho dự án đối với số thuế GTGT nhà thầu chính được hoàn theo quy định tại Điểm 1, Mục I Thông tư số 42/2001/TT-BTC ngày 12/6/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, hạch toán vốn hoàn thuế GTGT cho các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban QLDA Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5378/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5378/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2007
Ngày hiệu lực26/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5378/TCT-CS Chính sách thuế GTGT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5378/TCT-CS Chính sách thuế GTGT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5378/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành26/12/2007
        Ngày hiệu lực26/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5378/TCT-CS Chính sách thuế GTGT

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5378/TCT-CS Chính sách thuế GTGT

           • 26/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực