Công văn 5420/BHXH-CSXH

Công văn 5420/BHXH-CSXH năm 2017 về hướng dẫn thực hiện Công văn 4824/LĐTBXH-BHXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5420/BHXH-CSXH 2017 thực hiện 4824/LĐTBXH-BHXH công việc nặng nhọc độc hại


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5420/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn thực hiện Công văn số 4824/LĐTBXH-BHXH ngày 17/11/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

Tiếp theo Công văn số 3449/BHXH-CSXH ngày 08/9/2016 về việc giải quyết chế độ hưu trí theo chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (NNĐHNH) và đặc biệt NNĐHNH; thực hiện ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 4824/LĐTBXH-BHXH ngày 17/11/2017 hướng dẫn cụ thể về việc điều chỉnh chức danh nghề, công việc NNĐHNH và đặc biệt NNĐHNH ghi sai trong sổ BHXH, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam sao gửi Công văn số 4824/LĐTBXH-BHXH nêu trên để BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh để BHXH Việt Nam báo cáo cơ quan có thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Website BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, CSXH (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH
PHÓ TRƯỞNG BAN
Đinh Thị Thu Hiền

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5420/BHXH-CSXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5420/BHXH-CSXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2017
Ngày hiệu lực01/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5420/BHXH-CSXH

Lược đồ Công văn 5420/BHXH-CSXH 2017 thực hiện 4824/LĐTBXH-BHXH công việc nặng nhọc độc hại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5420/BHXH-CSXH 2017 thực hiện 4824/LĐTBXH-BHXH công việc nặng nhọc độc hại
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5420/BHXH-CSXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýĐinh Thị Thu Hiền
        Ngày ban hành01/12/2017
        Ngày hiệu lực01/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5420/BHXH-CSXH 2017 thực hiện 4824/LĐTBXH-BHXH công việc nặng nhọc độc hại

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5420/BHXH-CSXH 2017 thực hiện 4824/LĐTBXH-BHXH công việc nặng nhọc độc hại

           • 01/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực