Công văn 5474/BYT-BH

Công văn 5474/BYT-BH năm 2016 áp dụng bộ mã danh mục dùng chung, phiên bản số 4 do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5474/BYT-BH áp dụng bộ mã danh mục dùng chung phiên bản số 4 2016


BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5474/BYT-BH
V/v áp dụng bộ mã danh Mục dùng chung, phiên bản số 4

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bệnh viện/Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc các Bộ, ngành

(Sau đây gọi tắt là các đơn vị)

 

Ngày 08/7/2016, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3465/QĐ-BYT về việc ban hành bộ mã danh Mục dùng chung (DMDC) áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) phiên bn số 04. Để có cơ scho các đơn vị triển khai thực hiện, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Quyết định số 3465/QĐ-BYT là hợp nhất Quyết định số 5084/QĐ-BYT ngày 30/11/2015 và Quyết định số 1122/QĐ-BYT ngày 31/3/2016; đồng thời, bổ sung: 896 thuc vào mã thuc tân dược, 3.635 dịch vụ kỹ thuật vào danh Mục dịch vụ kỹ thuật tương đương và danh Mục ICD-10 (bản excel).

2. Để kịp thời áp dụng bộ mã DMDC phiên bản số 04, đề nghị các đơn vị thực hiện ngay một số việc sau:

a) Tải bộ mã DMDC phiên bản số 04 nói trên tại cổng dữ liệu y tế của Bộ Y tế, địa ch: http://congdulieuyte.vn hoặc tại cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế, địa chỉ: http://moh.gov.vn;

b) Chuẩn hóa DMDC sử dụng tại đơn vị theo quy định của Bộ Y tế tại Quyết định số 3465/QĐ-BYT ngày 08/7/2016; cập nhật DMDC này vào phần mềm quản lý khám, chữa bệnh (HIS) và thực hiện trích xuất đầu ra dliệu khám, chữa bệnh BHYT vào các bảng chỉ tiêu (bảng 1, 2, 3) theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 9324/BYT- BH ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế;

c) Thực hiện chuyển đầu ra dữ liệu khám, chữa bệnh lên Cổng dữ liệu y tế của Bộ Y tế tại địa chỉ: http://congdulieuyte.vn để phục vụ chức năng qun lý nhà nước về lĩnh vực y tế;

d) Thực hiện chuyển đầu ra dữ liệu yêu cầu thanh toán BHYT lên cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mc về Bộ Y tế (Vụ Bảo hiểm y tế) đđược hướng dẫn giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- TT. Phạm Lê Tuấn (để b/c);
- BHXH Việt Nam (để phối hợp);
- Các Vụ, Cục: KH-TC, TTB&CTYT,
CNTT, KCB, Dược, YDHCT;
- Lưu: VT, BH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM Y TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đặng Hồng Nam

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5474/BYT-BH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5474/BYT-BH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2016
Ngày hiệu lực14/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5474/BYT-BH áp dụng bộ mã danh mục dùng chung phiên bản số 4 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5474/BYT-BH áp dụng bộ mã danh mục dùng chung phiên bản số 4 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5474/BYT-BH
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýĐặng Hồng Nam
        Ngày ban hành14/07/2016
        Ngày hiệu lực14/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5474/BYT-BH áp dụng bộ mã danh mục dùng chung phiên bản số 4 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5474/BYT-BH áp dụng bộ mã danh mục dùng chung phiên bản số 4 2016

           • 14/07/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/07/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực