Công văn 5539/BTC-CST

Công văn số 5539/BTC-CST của Bộ Tài chính về chính sách thuế đối với xe chuyên dùng sân golf

Nội dung toàn văn Công văn 5539/BTC-CST chính sách thuế xe chuyên dùng sân golf


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5539/BTC-CST
V/v: Chính sách thuế đối với xe chuyên dùng sân golf

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửI: Văn phòng Chính Phủ

 

Trả lời công văn số 1824/VPCP-CCHC ngày 05/04/2007 của Văn phòng Chính phủ về chính sách thuế đối với xe chuyên dùng chạy trong sân golf, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về thuế nhập khẩu:

Ngày 08/12/2005 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 149/2005/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thuế nhập khẩu, trong đó tại điểm b, khoản 6, Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP có quy định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I hoặc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu.

Trước đây tại Luật đầu tư nước ngoài và Luật khuyến khích đầu tư trong nước chỉ quy định miễn thuế nhập khẩu đối với “…phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ nhập khẩu để tạo tài sản cố định…”. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã phát sinh nhiều vướng mắc về cách hiểu thế nào là chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ, dây chuyền công nghệ sản xuất hay kinh doanh, phương tiện vận tải trong dây chuyền bao gồm mặt hàng nào… Do vậy, từ 01/01/2006 Chính phủ đã giao thẩm quyền xác nhận cho Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) tại Nghị định số 149/2005/NĐ-CP (sau khi có ý kiến nhất trí của các Bộ ngành có liên quan, trong đó có Bộ Khoa học và Công nghệ). (Quy định này thay thế cho các quy định trước đây tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP và Nghị định số 24/2000/NĐ-CP).

Để triển khai thực hiện Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 13/9/2006 Bộ KHCN đã tổ chức cuộc họp với các Bộ ngành có liên quan (họp tại Bộ KHCN) thảo luận về nội dung: các loại xe chạy bằng mô tơ điện dùng trong sân golf, sân bay, Khu du lịch, Khu di tích, công viên, siêu thị… thì có được coi là phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ không? Bộ KHCN cũng xin ý kiến chính thức bằng văn bản số 2841/BKHCN-ĐTG ngày 26/10/2006 của các Bộ có liên quan về vấn đề này. Về phía Bộ Tài chính cũng đã có công văn số 14598/BTC-CST ngày 21/11/2006 trả lời đề nghị của Bộ KHCN với nội dung: “Như trình bày tại công văn số 2841/BKHCN-ĐTG của Quý Bộ thì các loại xe chạy bằng điện dùng trong sân golf, sân bay chỉ sử dụng trong phạm vi hẹp, không lưu thông trên đường giao thông, không đăng ký biển số để lưu hành… nên khả năng gian lận đối với các phương tiện này là ít xảy ra. Do vậy, Bộ Tài chính nhất trí với nhóm ý kiến thứ hai nêu tại công văn số 2841/BKHCN-ĐTG tức là các loại phương tiện nêu trên được coi là phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ. Ngoài ra, đề nghị Quý Bộ cân nhắc bổ sung thêm các loại phương tiện tương tự khác như xe chạy bằng điện dùng trong các Khu du lịch, Khu di tích, công viên, siêu thị…”

Tuy nhiên, đến hiện nay thì Bộ KHCN vẫn chưa có ý kiến chính thức cuối cùng bởi vì theo Bộ KHCN thì còn có những quan điểm khác nhau của một số Bộ ngành có liên quan về nội dung nêu trên (đề cập tại công văn số 328/BKHCN-ĐTG ngày 02/02/2007 của Bộ KHCN).

2. Về thuế tiêu thụ đặc biệt:

Theo quy định tại điểm 1.3 Thông tư số 18/2005/TT-BTC ngày 08/3/2005 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 04/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt thì: Xe chở người chuyên dùng trong các khu vui chơi, giải trí, thể thao không tham gia giao thông theo quy định của Luật giao thông đường bộ thuộc đối tượng không chịu thuế TTĐB. Do vậy các loại phương tiện vận tải chuyên dùng nêu trên nhập khẩu phục vụ tại các khu vui chơi, giải trí, thể thao mà không tham gia giao thông thì cũng thuộc đối tượng không chịu thuế TTĐB.

Như vậy, chính sách thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe chuyên dùng trong sân golf không có gì mâu thuẫn như đề cập tại Báo Kinh tế hợp tác Việt Nam.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị Quý Văn phòng có ý kiến để Bộ KHCN có quan điểm chính thức về nội dung: các loại xe chuyên dùng trong sân golf, sân bay, Khu du lịch, Khu di tích, công viên, siêu thị… thì có được coi là phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ không?

Kính chuyển Văn phòng Chính phủ ý kiến của Bộ Tài chính.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ (để phối hợp);
- Lưu VT, CST

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Hà Huy Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5539/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5539/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2007
Ngày hiệu lực24/04/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5539/BTC-CST

Lược đồ Công văn 5539/BTC-CST chính sách thuế xe chuyên dùng sân golf


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5539/BTC-CST chính sách thuế xe chuyên dùng sân golf
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5539/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýHà Huy Tuấn
        Ngày ban hành24/04/2007
        Ngày hiệu lực24/04/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5539/BTC-CST chính sách thuế xe chuyên dùng sân golf

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5539/BTC-CST chính sách thuế xe chuyên dùng sân golf

           • 24/04/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/04/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực