Công văn 5566/VPCP-TCCV

Công văn số 5566/VPCP-TCCV về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Đề án 30 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5566/VPCP-TCCV thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Đề án 30


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 5566/VPCP-TCCV
V/v thông báo ý kiến của TTgCP về thực hiện Đề án 30.

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng Giám đốc các cơ quan: Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

 

Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại công văn số 5479/VPCP-TCCV ngày 11 tháng 8 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Để kịp thời rút kinh nghiệm giai đoạn thống kê và tổ chức tốt giai đoạn rà soát trong thời gian tới, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trong tháng 8 và nửa đầu tháng 9 năm 2009 tiến hành sơ kết giai đoạn 1 của đề án 30; khen thưởng và đề nghị khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân thực hiện tốt giai đoạn này trên tinh thần thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả; giao Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao chỉ tiêu cho các bộ, ngành, địa phương sau khi kết thúc giai đoạn 2 của đề án 30 phải đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa tối thiểu 30% các quy định hiện hành về thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý thông qua việc loại bỏ các quy định không cần thiết, không hợp lý và không hợp pháp; hoàn thiện nâng cao chất lượng các quy định về thủ tục hành chính; pháp lý hóa những thủ tục cần thiết, hợp lý nhưng chưa hợp pháp; phân cấp thực hiện hoặc áp dụng các biện pháp khác để thay thế thủ tục hành chính không còn phù hợp.

3. Yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tổng giám đốc 3 cơ quan, Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện đề án 30 của cán Bộ, ngành, địa phương trực tiếp chỉ đạo và dành thời gian thỏa đáng cho việc tổ chức thực hiện đề án 30 tại bộ, ngành, địa phương mình; bố trí ngay một đồng chí cán bộ có năng lực và tâm huyết làm Tổ phó chuyên trách để điều hành công việc của Tổ cho đến khi kết thúc đề án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các đồng chí biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg (để b/c) ;
- Bộ Nội Vụ:
- VPCP: BTCN, các PCN, Các vụ, cục, đơn vị trực thuộc, Cổng TTĐT;
- HĐTV: các thành viên và Tổ trưởng Tổ thư ký;
- TCTCT: Tổ phó, các thành viên;
- Lưu: VT, TCCV (5).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5566/VPCP-TCCV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5566/VPCP-TCCV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2009
Ngày hiệu lực13/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5566/VPCP-TCCV thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Đề án 30


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5566/VPCP-TCCV thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Đề án 30
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5566/VPCP-TCCV
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành13/08/2009
        Ngày hiệu lực13/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5566/VPCP-TCCV thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Đề án 30

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5566/VPCP-TCCV thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Đề án 30

           • 13/08/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/08/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực