Công văn 5570/VPCP-KTTH

Công văn số 5570/VPCP-KTTH về việc dự thảo báo cáo kiểm toán đề án 112 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5570/VPCP-KTTH dự thảo báo cáo kiểm toán đề án 112


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5570/VPCP-KTTH
V/v Dự thảo Báo cáo kiểm toán Đề án 112

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Kiểm toán Nhà nước

Về đề nghị của Kiểm toán Nhà nước tại văn bản số 124/KTNN-VP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về việc báo cáo kiểm toán Đề án 112, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán và phát hành Báo cáo kiểm toán Đề án 112 theo thẩm quyền và quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước.

2. Về kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Điểm 5, Điểm 6.2, Mục II, phần thứ ba, dự thảo báo cáo kết quả kiểm toán Đề án 112, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo tại Thông báo số 89/TB-VPCP ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ thông  báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 19 tháng 4 năm 2007 về Đề án 112, vì vậy Kiểm toán Nhà nước cần nghiên cứu để chuẩn xác lại cho phù hợp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Kiểm toán Nhà nước biết./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;          
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP;
Cục QT-TV, các Vụ: CN, VX;
- Lưu: VT, KTTH (3). 22

 KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM 
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5570/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5570/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2007
Ngày hiệu lực03/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5570/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 5570/VPCP-KTTH dự thảo báo cáo kiểm toán đề án 112


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5570/VPCP-KTTH dự thảo báo cáo kiểm toán đề án 112
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5570/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành03/10/2007
        Ngày hiệu lực03/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5570/VPCP-KTTH dự thảo báo cáo kiểm toán đề án 112

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5570/VPCP-KTTH dự thảo báo cáo kiểm toán đề án 112

             • 03/10/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/10/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực