Công văn 5575/VPCP-KTN

Công văn 5575/VPCP-KTN năm 2016 thực hiện Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5575/VPCP-KTN thực hiện dự án trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5575/VPCP-KTN
V/v triển khai thực hiện Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia.

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Về đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản số 2210/BVHTTDL-KHTC ngày 14 tháng 6 năm 2016 về tình hình triển khai thực hiện Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cùng Bộ Xây dựng và các cơ quan có liên quan khẩn trương xác định quy mô, vị trí, ranh giới khu đất dành cho dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia và các dự án thành phần theo chỉ đạo của Thủ tưng Chính phủ tại Thông báo số 30/TB-VPCP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm cơ s triển khai thực hiện Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện việc thẩm định, trình phê duyệt Phương án tổ chức hoạt động của Hội chợ triển lãm trên vị trí khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Thông báo số 307/TB-VPCP ngày 09 tháng 09 năm 2015 và số 30/TB-VPCP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ Xây dựng;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KGVX, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3b) Nghĩa  (21).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5575/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5575/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2016
Ngày hiệu lực06/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5575/VPCP-KTN thực hiện dự án trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5575/VPCP-KTN thực hiện dự án trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5575/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành06/07/2016
        Ngày hiệu lực06/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5575/VPCP-KTN thực hiện dự án trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5575/VPCP-KTN thực hiện dự án trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia 2016

           • 06/07/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/07/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực