Công văn 5601/BNV-TL

Công văn 5601/BNV-TL năm 2016 về chế độ phụ cấp thu hút do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5601/BNV-TL Chế độ phụ cấp thu hút công chức viên chức Ban quản lý kinh tế Dung Quất 2016


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5601/BNV-TL
V/v chế độ phụ cấp thu hút

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Trả lời công văn số 9919/VPCP-KGVX ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về chế độ phụ cấp thu hút đi với công chức, viên chức thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tại công văn số 134/TTr-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2016, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút.

2. Hiện nay, công chức, viên chức thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất đang áp dụng phụ cấp thu hút mức 50% mức lương hiện hưởng cng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày 13 tháng 12 năm 2016 tại công văn số 4201/BNV-TL ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nội vụ (kèm theo). Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có công văn số 134/TTr-UBND gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị tiếp tục áp dụng chế độ phụ cấp thu hút đối với công chức, viên chức thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi là không phù hợp với quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC nêu trên.

Vì vậy, đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ trao đổi với Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, trả lời Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ tr
ưởng (để b/c);
- TT Trần Anh Tuấn;
- Bộ Lao động
- Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

 

Thuộc tính Công văn 5601/BNV-TL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5601/BNV-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2016
Ngày hiệu lực29/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5601/BNV-TL Chế độ phụ cấp thu hút công chức viên chức Ban quản lý kinh tế Dung Quất 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5601/BNV-TL Chế độ phụ cấp thu hút công chức viên chức Ban quản lý kinh tế Dung Quất 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5601/BNV-TL
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTrần Anh Tuấn
        Ngày ban hành29/11/2016
        Ngày hiệu lực29/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 5601/BNV-TL Chế độ phụ cấp thu hút công chức viên chức Ban quản lý kinh tế Dung Quất 2016

         Lịch sử hiệu lực Công văn 5601/BNV-TL Chế độ phụ cấp thu hút công chức viên chức Ban quản lý kinh tế Dung Quất 2016

         • 29/11/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/11/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực