Công văn 562/CĐKGDBĐ-QLNV

Công văn 562/CĐKGDBĐ-QLNV năm 2014 hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản do Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 562/CĐKGDBĐ-QLNV 2014 hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản


BỘ TƯ PHÁP
CỤC ĐĂNG KÝ QUỐC GIA
GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 562/CĐKGDBĐ-QLNV
V/v hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc hủy bỏ việc phân vùng phạm vi giải quyết đơn yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên tài sản thi hành án giữa các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã có Công văn số 560/CĐKGDBĐ-QLNV ngày 12 tháng 12 năm 2014 gửi các tổ chức tín dụng về việc hướng dẫn lựa chọn Trung tâm Đăng ký giải quyết đơn yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, phương thức thông báo phí qua địa chỉ thư điện tử của khách hàng thường xuyên và Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã ký Quyết định số 153/QĐ-CĐKGDBĐ ngày 15 tháng 12 năm 2014 về việc bãi bỏ Quyết định số 22/QĐ-CĐKGDBĐ ngày 19 tháng 3 năm 2012 của Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm ban hành Quy trình nghiệp vụ và các phụ lục phục vụ hoạt động đăng ký, cung cấp thông tin, quản lý lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án.

Nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng thực hiện việc đăng ký theo hướng dẫn tại các văn bản nêu trên, Cục Đăng ký đề nghị các Trung tâm Đăng ký thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Trường hợp Trung tâm Đăng ký nhận được Đơn yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên tài sản thi hành án (sau đây gọi là Đơn yêu cầu) do người yêu cầu đăng ký tại các tỉnh, thành phố trong phạm vi cả nước gửi đến qua các phương thức bưu điện, trực tiếp, fax, thư điện tử thì thực hiện việc tiếp nhận, xử lý và cấp Giấy chứng nhận theo trình tự thủ tục quy định tại Thông tư số 05/2011/TT-BTP và Thông tư số 08/2014/TT-BTP.

2. Đối với các Đơn yêu cầu được khách hàng thực hiện trên hệ thống đăng ký trực tuyến, trong thời gian chờ Cục tổng hợp nhu cầu của khách hàng thường xuyên về việc lựa chọn Trung tâm Đăng ký để giải quyết Đơn yêu cầu đến ngày 15 tháng 01 năm 2015, các Trung tâm Đăng ký thực hiện việc xử lý và cấp Giấy chứng nhận cho khách hàng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cục Đăng ký.

Trường hợp Đơn yêu cầu đăng ký trực tuyến thuộc một trong các trường hợp đăng ký trực tuyến không có giá trị pháp lý, đề nghị các Trung tâm Đăng ký sử dụng Mẫu văn bản hủy kết quả đăng ký trực tuyến ban hành kèm theo Công văn này để thực hiện việc hủy đăng ký theo quy định của pháp luật.

3. Trong quá trình thực hiện việc đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên tài sản thi hành án theo hướng dẫn tại điểm 1 và 2 của Công văn này, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các Trung tâm Đăng ký kịp thời tổng hợp, phản ánh về Cục Đăng ký để được hướng dẫn.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn về nghiệp vụ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đề nghị các Trung tâm Đăng ký triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Hà Hùng Cường (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để báo cáo);
- Lãnh đạo Cục (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, Phòng QLNV.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Tuấn Ngọc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 562/CĐKGDBĐ-QLNV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu562/CĐKGDBĐ-QLNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2014
Ngày hiệu lực15/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 562/CĐKGDBĐ-QLNV

Lược đồ Công văn 562/CĐKGDBĐ-QLNV 2014 hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 562/CĐKGDBĐ-QLNV 2014 hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu562/CĐKGDBĐ-QLNV
        Cơ quan ban hànhCục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
        Người kýPhạm Tuấn Ngọc
        Ngày ban hành15/12/2014
        Ngày hiệu lực15/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 562/CĐKGDBĐ-QLNV 2014 hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản

           Lịch sử hiệu lực Công văn 562/CĐKGDBĐ-QLNV 2014 hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản

           • 15/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực