Công văn 5645/BTC-TCDN

Công văn 5645/BTC-TCDN năm 2017 triển khai sử dụng Hệ thống thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5645/BTC-TCDN 2017 triển khai hệ thống thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 5645/BTC-TCDN
V/v triển khai sử dụng Hệ thống thông tin quản lý tài chính DNNN

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 27/12/2016, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 18479/BTC-TCDN về việc triển khai sử dụng Hệ thống thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong đó có đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh phối hợp thực hiện và chỉ đạo các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước (hoặc người đại diện vốn nhà nước) gửi báo cáo tài chính năm 2014, năm 2015 và năm 2016 lên Hệ thống thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước.

Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn quy định, các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh vẫn chưa gửi báo cáo tài chính năm 2016 lên Hệ thống thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước; riêng báo cáo tài chính năm 2014, năm 2015 có một số doanh nghiệp vẫn chưa gửi hoặc có gửi nhưng chưa đầy đủ và chưa được chủ sở hữu doanh nghiệp kiểm tra, phê duyệt.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp chỉ đạo các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước (hoặc người đại diện vốn nhà nước) thuộc tỉnh rà soát và gửi báo cáo tài chính năm 2014, năm 2015, năm 2016 lên Hệ thống thông tin quản lý tài chính.

Thời gian gửi báo cáo và hoàn thành việc phê duyệt báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chậm nhất hết ngày 31/5/2017 để Bộ Tài chính kịp thời tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Quốc hội theo quy định.

Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp và chỉ đạo doanh nghiệp, người đại diện vốn nhà nước thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu: VT, TCDN. (80b)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Đức

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5645/BTC-TCDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5645/BTC-TCDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/05/2017
Ngày hiệu lực03/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5645/BTC-TCDN 2017 triển khai hệ thống thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5645/BTC-TCDN 2017 triển khai hệ thống thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5645/BTC-TCDN
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýPhạm Văn Đức
        Ngày ban hành03/05/2017
        Ngày hiệu lực03/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5645/BTC-TCDN 2017 triển khai hệ thống thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5645/BTC-TCDN 2017 triển khai hệ thống thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước

             • 03/05/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/05/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực