Công văn 5645/TCHQ-TXNK

Công văn 5645/TCHQ-TXNK về thuế ô tô nhập khẩu năm 2004-2005 do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5645/TCHQ-TXNK thuế ô tô nhập khẩu năm 2004-2005


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5645/TCHQ-TXNK
V/v thuế ô tô nhập khẩu năm 2004-2005

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV XNK&HTĐT giao thông vận tải (Tracimexco)
(Đ/c: 22 Phan Đình Giót, phường 2, Q.Tân Bình, Tp. HCM)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 346/CV-KHKD ngày 26/9/2011 và số 257/CV-KHKD ngày 7/10/2011 của Công ty TNHH MTV XNK&HTĐT Giao thông vận tải (Tracimexco) đề nghị xem xét việc truy thu thuế đối với số xe ô tô do Chi nhánh Công ty TNHH MTV XNK&HTĐT Giao thông vận tải Hà Nội và Trung tâm thương mại dịch vụ đầu tư (trực thuộc Công ty Tracimexco) nhập khẩu năm 2004-2005 theo Thông báo số 4545/TB-TCHQ ngày 28/9/2006 của Tổng cục Hải quan và việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo hướng dẫn tại công văn số 1455/TCHQ-TXNK ngày 5/4/2011 của Tổng cục Hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 26/12/1991; và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 5/7/1993 và ngày 20/05/1998; Luật quản lý thuế số 78/2006/QH ngày 29/11/2006; Nghị định số 54/NĐ-CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ; Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 6/6/2002 của Chính phủ; Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính; Thông tư số 60/2002/NĐ-CP">118/2003/TT-BTC ngày 8/12/2003 của Bộ Tài chính; ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 343/VPCP-KTTH ngày 17/01/2011 của Văn phòng Chính phủ; thì:

1/ Đối với Chi nhánh Công ty TNHH MTV XNK&HTĐT Giao thông vận tải Hà Nội (Mã số thuế: 030040289-008-1): Tổng cục Hải quan yêu cầu Công ty thực hiện nộp đủ tiền thuế truy thu theo mức giá tại Thông báo số 4545/TB-TCHQ ngày 28/9/2006 của Tổng cục Hải quan. Trường hợp Công ty không thực hiện nộp thuế đúng thời hạn theo các Quyết định truy thu thuế của cơ quan Hải quan thì Công ty sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Điều 93, Luật quản lý thuế.

2/ Đối với Trung tâm thương mại dịch vụ đầu tư (Mã số thuế: 0300450289-021): Để cơ có sở xem xét trả lời kiến nghị của Doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đang yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng báo cáo số liệu cụ thể và sẽ sớm có văn bản trả lời doanh nghiệp.

3/ Về việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với Công ty TNHH MTV XNK&HTĐT Giao thông vận tải: Do hai đơn vị thành viên của Công ty Tracimexco là Chi nhánh Công ty TNHH MTV XNK&HTĐT Giao thông vận tải Hà Nội và Trung tâm thương mại dịch vụ đầu tư là các đơn vị hạch toán phụ thuộc và hiện đang còn nợ tiền thuế quá hạn nên Công ty Tracimexco (bao gồm các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc) sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của Điều 93, Luật quản lý thuế. Tổng cục Hải quan yêu cầu Công ty Tracimexco chỉ đạo Chi nhánh Công ty TNHH MTV XNK&HTĐT Giao thông vận tải Hà Nội và Trung tâm thương mại dịch vụ đầu tư thực hiện nộp ngay số tiền thuế còn nợ đọng vào ngân sách Nhà nước

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MTV XNK&HTĐT Giao thông vận tải (Tracimexco) biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5645/TCHQ-TXNK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5645/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/11/2011
Ngày hiệu lực 09/11/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5645/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 5645/TCHQ-TXNK thuế ô tô nhập khẩu năm 2004-2005


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5645/TCHQ-TXNK thuế ô tô nhập khẩu năm 2004-2005
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5645/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành 09/11/2011
Ngày hiệu lực 09/11/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 5645/TCHQ-TXNK thuế ô tô nhập khẩu năm 2004-2005

Lịch sử hiệu lực Công văn 5645/TCHQ-TXNK thuế ô tô nhập khẩu năm 2004-2005

  • 09/11/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 09/11/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực