Công văn 567/UBDT-CSDT

Công văn 567/UBDT-CSDT năm 2017 hướng dẫn xác định địa bàn thực hiện chính sách do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 567/UBDT-CSDT 2017 hướng dẫn xác định địa bàn thực hiện chính sách


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 567/UBDT-CSDT
V/v hướng dẫn xác định địa bàn thực hiện chính sách

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang

Phúc đáp Công văn số 81/BDT ngày 06/6/2017 của Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang về việc xin ý kiến về việc thực hiện các chính sách có liên quan đến quyết định phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, II, I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Ngày 19/9/2013 Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 447/QĐ-UBDT công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015 theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 11/3/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 12/2016/QĐ-TTg cho phép kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg cho đến khi có Quyết định mới thay thế. Ngày 28/4/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ các Quyết định nêu trên. Như vậy, việc xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi như sau: Kể từ tháng 01/2016 đến ngày 27/4/2017 thực hiện theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 và các Quyết định điều chỉnh, bổ sung (Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015, Quyết định số 73/QĐ-UBDT ngày 29/02/2016); kể từ ngày 28/4/2017 thực hiện theo Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban Dân tộc trả lời để Ban Dân tộc căn cứ thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- TT, PCN Đinh Quế Hải (để b/c)
- Cổng TTĐT của UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3 bản).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Cầm Văn Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 567/UBDT-CSDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu567/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2017
Ngày hiệu lực21/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 567/UBDT-CSDT

Lược đồ Công văn 567/UBDT-CSDT 2017 hướng dẫn xác định địa bàn thực hiện chính sách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 567/UBDT-CSDT 2017 hướng dẫn xác định địa bàn thực hiện chính sách
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu567/UBDT-CSDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýCầm Văn Thanh
        Ngày ban hành21/06/2017
        Ngày hiệu lực21/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 567/UBDT-CSDT 2017 hướng dẫn xác định địa bàn thực hiện chính sách

           Lịch sử hiệu lực Công văn 567/UBDT-CSDT 2017 hướng dẫn xác định địa bàn thực hiện chính sách

           • 21/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực