Công văn 571/SGDĐT-CTTT

Công văn 571/SGDĐT-CTTT năm 2021 về cho học sinh trở lại học tập sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Công văn 571/SGDĐT-CTTT 2021 cho học sinh trở lại trường để chống Covid-19 Sở Giáo dục Hà Nội


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 571/SGDĐT-CTTT
V/v cho học sinh trở lại học tập sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Trưng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Các trung tâm giáo dục nghnghiệp - giáo dục thường xuyên; Các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bi dưng kỹ năng, cơ s đào tạo, bồi dưỡng ngn hạn có vốn đầu tư nước ngoài, các cơ s giáo dục mm non.

Thực hin Công văn số 572/UBND-KGVX ngày 27/02/2021 của UBND Thành phvề vic cho học sinh trở lại hc tập sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19

S Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội thông báo đến phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; các đơn vị trực thuộc; các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố như sau:

1. Cho học sinh, học viên các cấp học, bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học ph thông, giáo dục thưng xuyên; trung tâm ngoại ng, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưng kỹ năng; cơ sở đào tạo, bồi dưng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài; các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn trở lại học tập theo kế hoạch từ ngày 02/3/2021 (thứ ba).

2. Công tác chuẩn bị trước và trong khi học sinh trở lại trường học tập các đơn vị thực hiện theo nội dung Công văn s 557/SGDĐT-CTTT ngày 26/02/2021 của Sở GDĐT về việc chuẩn bị các điều kiện đđm bo an toàn khi học sinh trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới, đng thời trin khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chng dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Trung ương và Thành ph.

Sở GDĐT đề nghị trưởng các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã, th trưởng các đơn vị trực thuộc, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố thông báo đến toàn th cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh được biết và thực hiện tốt nội dung trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GD
ĐT;
- UBN
D Thành phố;
- S
Y tế;
- UBNB quận, huyện, thị xã;
- Các cơ quan, báo đài;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- C
ng Thông tin đin tử của Ngành;
-
Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Xuân Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 571/SGDĐT-CTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu571/SGDĐT-CTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2021
Ngày hiệu lực27/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(02/03/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 571/SGDĐT-CTTT

Lược đồ Công văn 571/SGDĐT-CTTT 2021 cho học sinh trở lại trường để chống Covid-19 Sở Giáo dục Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 571/SGDĐT-CTTT 2021 cho học sinh trở lại trường để chống Covid-19 Sở Giáo dục Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu571/SGDĐT-CTTT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýPhạm Xuân Tiến
        Ngày ban hành27/02/2021
        Ngày hiệu lực27/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (02/03/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 571/SGDĐT-CTTT 2021 cho học sinh trở lại trường để chống Covid-19 Sở Giáo dục Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Công văn 571/SGDĐT-CTTT 2021 cho học sinh trở lại trường để chống Covid-19 Sở Giáo dục Hà Nội

             • 27/02/2021

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/02/2021

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực