Công văn 5725/CT-TTHT

Công văn 5725/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với các khoản thu được từ việc đổi hành trình bay, hủy chuyến bay do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5725/CT-TTHT giá trị gia tăng khoản thu đổi hành trình bay hủy chuyến bay Hồ Chí Minh 2016


TỔNG CỤC THU
CỤC THU
TP.H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5725/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty CP Vận tải Đường st Sài Gòn
Địa chỉ: 136 Hàm Nghi, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0301120371

Trả lời văn bản số 703/VTSG-BKS ngày 27/5/2016 của Công ty về chính sách thuế; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 21/2008/TT-BTC ngày 4/3/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư:

+ Tại Khoản 3 Mục I quy định:

“Hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư bao gồm:

- Hệ thống đường: …, toa xe và các công trình phụ trợ khác cn thiết cho việc tổ chức chạy tàu. ...”

+ Tại Khoản 1 Mục II quy định:

“Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Hàng tháng, trong vòng 20 ngày đu của tháng tiếp theo, doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt có trách nhiệm kê khai khoản phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt phải nộp là 8% trên doanh thu kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện trong tháng với cơ quan thuế nơi đóng trụ sở chính theo Mu 01/PHLP ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.”

+ Tại Mục III quy định giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư:

“1. Danh mục dịch vụ Nhà nước quy định khung giá.

Danh mục dịch vụ quy định trong khung giá cho thuê công trình kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư (không liên quan đến chạy tàu) bao gồm:

- Dịch vụ cho thuê địa điểm quảng cáo;

…”

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bng tin (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tin thưởng, tin hỗ trợ, tin chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyn nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đi với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi đ lập chứng từ chi tin.

…”

Căn cứ công văn số 14232/BTC-TCT ngày 9/10/2015 của Bộ Tài chính về chính sách thuế GTGT đối với các khoản thu được từ việc đi hành trình bay, hủy chuyến bay;

Trường hợp Công ty theo trình bày trong quá trình hoạt động kinh doanh vận tải đường sắt, khách hàng có nhu cầu thay đổi thông tin của hành khách, thay đổi hành trình, đổi vé tàu Công ty có thu thêm tiền của khách hàng thì các khoản thu này thuộc đi tượng áp dụng Thông tư số 21/2008/TT-BTC nêu trên.

Hoạt động cho thuê quảng cáo bên trong và bên ngoài thành toa tàu (kết cấu hạ tầng đường sắt) Công ty phải nộp 20% tiền thu từ hoạt động cho thuê này cho cơ quan thuế theo quy định tại Mục III Thông tư s 21/2008/TT-BTC.

Khoản thu của khách hàng từ việc hủy hành trình (thu phí trả vé tàu) là khoản thu bồi thường bằng tiền thuộc trường hp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Tổng cục Thuế “để báo cáo”;
- P.KT3;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.
1198_16399239 dttchung

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5725/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5725/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2016
Ngày hiệu lực21/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5725/CT-TTHT giá trị gia tăng khoản thu đổi hành trình bay hủy chuyến bay Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5725/CT-TTHT giá trị gia tăng khoản thu đổi hành trình bay hủy chuyến bay Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5725/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành21/06/2016
        Ngày hiệu lực21/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5725/CT-TTHT giá trị gia tăng khoản thu đổi hành trình bay hủy chuyến bay Hồ Chí Minh 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5725/CT-TTHT giá trị gia tăng khoản thu đổi hành trình bay hủy chuyến bay Hồ Chí Minh 2016

           • 21/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực