Công văn 5732/BGTVT-CGĐ

Công văn 5732/BGTVT-CGĐ về nhà thầu phụ lập bản vẽ thi công khi lập hồ sơ dự thầu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Công văn 5732/BGTVT-CGĐ nhà thầu phụ lập bản vẽ thi công khi lập hồ sơ dự thầu đã được thay thế bởi Quyết định 1567/QĐ-BGTVT 2006 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành Bộ Giao thông vận tải và được áp dụng kể từ ngày 11/08/2006.

Nội dung toàn văn Công văn 5732/BGTVT-CGĐ nhà thầu phụ lập bản vẽ thi công khi lập hồ sơ dự thầu


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5732/BGTVT-CGĐ
V/v nhà thầu phụ lập bản vẽ thi công khi lập  hồ sơ dự thầu

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2004

 

Kính gửi:

- Các Cục quản lý chuyên ngành;
- Các Ban quản lý dự án
- Các Sở GTVT, Sở GTCC
- Các chủ đầu tư trong ngành GTVT

 

Trong thời gian qua, một số công trình giao cho các nhà thầu xây lắp lập bản vẽ thi công nhưng do nhà thầu không có chức năng hành nghề khảo sát thiết kế, thiết kinh nhgiệm trong việc khảo sát, lập bản vẽ thi công nên đã để xảy ra tình trạng chất lượng bản vẽ thi công rất thấp, bản vẽ thi công lập sơ sài, không đề cập hết các vấn đề đã được lưu ý trong thiết kế kỹ thuật được duyệt. Có trường hợp nhà thầu sử dụng ngay bản vẽ thiết kế kỹ thuật chỉnh sửa sơ sài, trình duyệt và coi là bản vẽ thi công. Việc làm này đã ảnh hưởng xấu đến chất lượng, tiến độ thi công công trình.

Để khắc phục hiện tượng nêu trên, Bộ đã yêu cầu trong hồ sơ mời thầu phải quy định rõ, khi lập hồ sơ dự thầu nhà thầu nào không có đăng ký kinh doanh về tư vấn khảo sát thiết kế phù hợp với công trình dự thầu phải thuê tổ chức tư vấn khảo sát thiết kế có đủ điều kiện và năng lực thực hiện việc khảo sát, lập bản vẽ thi công cho nhà thầu. Trong hồ sơ dự thầu nhà thầu phải đăng ký và có hồ sơ của tổ chức tư vấn thực hiện khảo sát, lập bản vẽ thi công. Trường hợp nhà thầu không có đăng ký kinh doanh về khảo sát thiết kế và cũng không có đăng ký nhà thầu phụ thực hiện lập bản vẽ thi công trong hồ sơ dự thầu sẽ bị đánh giá là không đáp ứng một trong những yêu cầu cơ bản của hồ sơ mời thầu và sẽ bị loại bỏ ngay ở bước đánh giá sơ bộ.

Tuy nhiên trong thời gian qua, có nhiều nhà thầu do chưa nắm được tầm quan trọng của vấn đề này hoặc không nghiên cứu kỹ hồ sơ mời thầu nên khi lập hồ sơ dự thầu đã không thực hiện đúng những điều nêu trên nên hồ sơ dự thầu đã bị loại bỏ ngay ở bước đánh giá sơ bộ.

Để tránh tình trạng nêu trên, Bộ yêu cầu các chủ đầu tư, các bên mời thầu khi lập hồ sơ mời thầu cần in đậm điều kiện nêu trên, khi tổ chức bán hồ sơ mời thầu hoặc tổ chức họp tiền đấu thầu ngoài các điều kiện loại bỏ tiên quyết khác, phải phổ biến kỹ về điều kiện nêu trên cho các nhà thầu đăng ký tham dự đấu thầu để tránh tình trạng nhà thầu bị loại bỏ do sơ suất về điều kiện này.

Nhà thầu dự thầu khi không đủ năng lực và cơ sở pháp lý lập thiết kế bản vẽ thi công có thể đăng ký danh sách một số nhà thầu phụ là tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và nếu trúng thầu trước khi triển khai thực hiện dự án sẽ phải xuất trình hợp đồng khảo sát thiết kế bản vẽ thi công với một trong các nhà thầu phụ tư vấn trong danh sách đã đăng ký.

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các vụ: KHĐT, TC, KHCN
- Lưu VT, CGĐ

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5732/BGTVT-CGĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5732/BGTVT-CGĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2004
Ngày hiệu lực21/10/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2006
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5732/BGTVT-CGĐ nhà thầu phụ lập bản vẽ thi công khi lập hồ sơ dự thầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5732/BGTVT-CGĐ nhà thầu phụ lập bản vẽ thi công khi lập hồ sơ dự thầu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5732/BGTVT-CGĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNgô Thịnh Đức
        Ngày ban hành21/10/2004
        Ngày hiệu lực21/10/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2006
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5732/BGTVT-CGĐ nhà thầu phụ lập bản vẽ thi công khi lập hồ sơ dự thầu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5732/BGTVT-CGĐ nhà thầu phụ lập bản vẽ thi công khi lập hồ sơ dự thầu