Công văn 5741/TCHQ-TXNK

Công văn 5741/TCHQ-TXNK năm 2016 về thuế giá trị gia tăng máy móc chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5741/TCHQ-TXNK thuế giá trị gia tăng máy móc chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5741/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT máy móc chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đk Lk.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 523/HQĐL-NV ngày 04/05/2016 của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk đề nghị hướng dẫn về vướng mắc thuế giá trị gia tăng (GTGT) máy móc chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thời hạn áp dụng văn bản:

- Ngày 10/12/2015 BTài chính đã có công văn số 18355/BTC-CST hướng dẫn các Cục Hải quan địa phương về việc áp dụng công văn số 12848/BTC-CST ngày 15/09/2015, theo đó:

“Đối với các trường hợp doanh nghiệp đã kê khai, tính, nộp thuế GTGT; kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với các máy móc, thiết bị được hướng dn tại công văn số 12848/BTC-CST từ ngày 01/01/2015 đến ngày 15/09/2015 thì không Điều chỉnh lại. Riêng đối với trường hợp doanh nghiệp nhập khu (hoặc mua) máy móc, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ sản xuất nông nghiệp trước ngày 15/09/2015 đã kê khai, nộp thuế GTGT khâu nhập khu (hoặc trả thuế GTGT khi mua hàng), bán ra từ ngày 15/09/2015 thì doanh nghiệp lập hóa đơn ghi không chịu thuế GTGT và được kê khai, bù trừ số thuế GTGT đầu vào với số thuế GTGT đầu ra phải nộp của các hàng hóa dịch vụ khác thay vì hoàn trả trực tiếp từ ngân sách nhà nước”.

- Về thời hạn áp dụng công văn số 1677/BTC-TCT ngày 29/01/2016: Tổng cục Hải quan đang báo cáo Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung này.

2. Về thủ tục hoàn thuế:

- Đxác định là số thuế nộp thừa thì phải xác định được chính xác số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã nộp. Trường hợp người nộp thuế đã kê khai số thuế phải nộp và đã nộp thuế nhưng sau đó cơ quan hải quan căn cứ quy định hiện hành xác định lại số thuế phải nộp thì được coi là trường hợp ấn định lại số tiền thuế phải nộp (ấn định giảm). Sau khi đã ấn định giảm sthuế phải nộp thì số đã nộp sẽ là số nộp thừa trên hệ thống.

- Về vướng mắc liên quan đến công văn s 2915/TCHQ-TXNK ngày 11/04/2016 của Tổng cục Hải quan: Việc đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố không thực hiện hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa của Công ty Louis Vuitton Việt Nam theo nội dung công văn số 2915/TCHQ-TXNK ngày 11/04/2016 của Tổng cục Hải quan được thực hiện trên cơ sở cam kết không đề nghị hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa của Công ty và đề nghị của Cục Thuế TP. Hà Nội nhằm tạo Điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và được áp dụng đối với những tờ khai đã được xác định cụ thể của Công ty. Như vậy, sau khi doanh nghiệp hoàn thành mọi nghĩa vụ nộp thuế tại cơ quan hải quan, phần tiền thuế còn thừa của các tờ khai đã thống kê tại công văn số 13588/CT-TTr2 của Cục Thuế TP. Hà Nội theo cam kết của Công ty sẽ được tiếp tục khấu trừ tại cơ quan Thuế nội địa.

Đối với những trường hợp thuộc đối tượng nộp nhầm, nộp thừa tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu khác, cơ quan hải quan thực hiện theo đúng quy định tại Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CST (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5741/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5741/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2016
Ngày hiệu lực21/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5741/TCHQ-TXNK thuế giá trị gia tăng máy móc chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5741/TCHQ-TXNK thuế giá trị gia tăng máy móc chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5741/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành21/06/2016
        Ngày hiệu lực21/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5741/TCHQ-TXNK thuế giá trị gia tăng máy móc chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5741/TCHQ-TXNK thuế giá trị gia tăng máy móc chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp 2016

           • 21/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực