Công văn 5769/TCHQ-TXNK

Công văn 5769/TCHQ-TXNK về phân loại mặt hàng máy làm lạnh nước do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5769/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng máy làm lạnh nước


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5769/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng máy làm lạnh nước

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 667/HQHCM-TXNK ngày 18.03.2011 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc phân loại mặt hàng máy làm lạnh nước liên quan đến công văn số 898/TCHQ-TXNK ngày 03/3/2011 của Tổng cục Hải quan. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thì mặt hàng máy làm lạnh nước hiệu TRANE, model RTAC 275, công suất 935KW và mặt hàng máy làm lạnh nước hiệu TRANE, moel CAN 214 SQ, công suất 443.9KW, thuộc nhóm 84.18, phân nhóm 8418.69.

Công văn này thay thế cho công văn số 898/TCHQ-TXNK ngày 03/3/2011 nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm PTPL HHXNK (để phối hợp);
- Cục Kiểm tra sau thông quan (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5769/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5769/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2011
Ngày hiệu lực16/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5769/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng máy làm lạnh nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Công văn 5769/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng máy làm lạnh nước
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu5769/TCHQ-TXNK
       Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
       Người kýNguyễn Hải Trang
       Ngày ban hành16/11/2011
       Ngày hiệu lực16/11/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5769/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng máy làm lạnh nước

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5769/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng máy làm lạnh nước

           • 16/11/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/11/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực