Công văn 577/VPCP-V.III

Công văn 577/VPCP-V.III năm 2016 thực hiện Kết luận 120-KL/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 577/VPCP-V.III thực hiện kết luận 120-KL/TW


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 577/VPCP-V.III
V/v trin khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Bộ Chính trị có Kết luận số 120-KL/TW ngày 07 tháng 01 năm 2016 về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, để triển khai thực hiện, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ tiến hành rà soát và đề xuất việc bổ sung, sửa đổi, ban hành mới văn bản pháp luật bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhất là các quyền đã được Hiến pháp quy định. Tiếp tục thể chế hóa và thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01/3/2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Th
tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ
lý TTg, Vụ TCCV, VP BCSĐCP, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.III (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 577/VPCP-V.III

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu577/VPCP-V.III
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2016
Ngày hiệu lực25/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 577/VPCP-V.III thực hiện kết luận 120-KL/TW


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 577/VPCP-V.III thực hiện kết luận 120-KL/TW
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu577/VPCP-V.III
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành25/01/2016
        Ngày hiệu lực25/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 577/VPCP-V.III thực hiện kết luận 120-KL/TW

             Lịch sử hiệu lực Công văn 577/VPCP-V.III thực hiện kết luận 120-KL/TW

             • 25/01/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/01/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực