Công văn 5781/UBND-PCNC

Công văn số 5781/UBND-PCNC về việc tổ chức các hoạt động phòng cháy chữa cháy nhân "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy"- 04/10/2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5781/UBND-PCNC tổ chức các hoạt động phòng cháy chữa cháy nhân "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy"- 04/10/2008


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5781/UBND-PCNC
Về việc tổ chức các hoạt động phòng cháy chữa cháy nhân "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy"- 04/10/2008

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở - ngành thành phố;
- Uỷ ban nhân dân các quận - huyện;
- Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP;
- Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố.

 

Trong những năm gần đây, công tác phòng cháy và chữa cháy tại thành phố đã có những chuyển biến tích cực, hiệu lực quản lý Nhà nước về phòng cháy và chữa cháy được nâng cao; lãnh đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp đã quan tâm chỉ đạo công tác phòng cháy và chữa cháy, đầu tư kinh phí trang bị các dụng cụ, thiết bị phòng cháy và chữa cháy. Do đó tình hình cháy những năm gần đây đã giảm so với trước; năm 2007 đã xảy ra 237 vụ cháy, giảm 82 vụ so với năm 2006, thiệt hại về tài sản tính thành tiền là 74 tỷ 544,7 triệu đồng giảm 15,9 tỷ đồng; trong 6 tháng đầu năm 2008 đã xảy ra 125 vụ cháy, giảm 22 vụ so với cùng kỳ năm 2007 (tỷ lệ giảm 14,9 %).

Tuy nhiên, tình hình cháy trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, điển hình như các vụ cháy:

- 11 giờ 35 phút ngày 26 tháng 01 năm 2008, tại nhà dân hẻm 432A, đường Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8. Thiệt hại: 10 căn nhà 100%, 07 căn nhà từ 20 - 40% với tổng diện tích khoảng 250m2 cùng một số vật dụng sinh hoạt gia đình, ước tính thành tiền 228.500.000 đồng.

- 02 giờ 25 phút ngày 27 tháng 01 năm 2008, tại cửa hàng kinh doanh sơn - keo- dầu bóng Văn Thiệu, số 499 đường An Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân. Thiệt hại: về người: chết 01 người; về tài sản: 100% cửa hàng sơn, diện tích 80m2 và 01 đại lý bưu điện.

- 22 giờ 35 phút ngày 21 tháng 3 năm 2008, tại chợ khu phố 2, số 50B đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân. Thiệt hại 28 sạp hàng bán dép, quần áo, mỹ phẩm.

- 14giờ 36 phút ngày 15 tháng 4 năm 2008, tại Công ty liên doanh ASC - Charwie địa chỉ số 108, đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh - quận Thủ Đức, thiệt hại 100% xưởng dệt và nhà kho chứa sản phẩm diện tích khoảng 2.900m2, các vật tư, nguyên liệu và thành phẩm, ước tính gần 32 tỷ đồng.

Để tăng cường các biện pháp PCCC, triển khai thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ "Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy" và tổ chức các hoạt động phòng cháy và chữa cháy nhân "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy"- 04 tháng 10 năm 2008 một cách thiết thực, hiệu quả. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Uỷ ban nhân dân các quận - huyện, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố, các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau đây:

1. Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng thế trận toàn dân phòng cháy và chữa cháy, trọng tâm nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình. Trước hết Lãnh đạo các cấp, thủ trưởng các đơn vị cần nghiên cứu, nắm vững, đầy đủ nhiệm vụ của mình trong việc tổ chức chỉ đạo và thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Tập trung phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy và chữa cháy cho mọi tầng lớp nhân dân, những người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở hộ gia đình; nội dung tuyên truyền phòng cháy và chữa cháy phải phù hợp với từng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm, dễ hiểu, dễ thực hành và thiết thực trong cuộc sống hàng ngày.

2. Các sở - ngành thành phố, Uỷ ban nhân dân các quận - huyện, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố, Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố, các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 41/2006/CT-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 về tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố, báo cáo đánh giá cần nêu bật những việc đã làm, những việc chưa thực hiện, những khó khăn, bất cập, tồn tại và đưa ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Tổ chức ít nhất một trong các hoạt động phòng cháy và chữa cháy như: mít tinh, hội thao phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở và dân phòng, thi phương án chữa cháy, xử lý các tình huống cháy nổ tại địa bàn, đơn vị quản lý, thi tìm hiểu luật phòng cháy và chữa cháy, tổ chức trao đổi, hội thảo v.v... Các hoạt động phải thiết thực, tiết kiệm, thu hút được nhiều người tham gia, phù hợp với thực tế, tránh hình thức, lãng phí. Đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra tự kiểm tra công tác an toàn phòng cháy và chữa cháy tại các đơn vị, cơ sở thuộc diện quản lý để kịp thời phát hiện các sơ hở, thiếu sót về an toàn phòng cháy và chữa cháy; có biện pháp khắc phục và xử lý kịp thời các vi phạm, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy; kiên quyết dập tắt vụ cháy ngay từ đầu, không để cháy lớn xảy ra.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình và các cơ quan báo đài thành phố cần tập trung tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy, dành thời lượng nhất định để đưa các thông tin về hoạt động phòng cháy và chữa cháy, nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán những tập thể, cá nhân vi phạm các quy định về phòng cháy và chữa cháy; kẻ vẽ và treo một số panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy" trên một số tuyến đường chính và những nơi tập trung đông người.

4. Sở Tư pháp phối hợp với Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố xây dựng và ban hành tài liệu hướng dẫn kiến thức phổ thông về phòng cháy và chữa cháy cho toàn dân và kiến thức về nghiệp vụ, kỹ thuật phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng cơ sở và dân phòng. Chỉ đạo các Phòng Tư pháp các quận - huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy và chữa cháy cho nhân dân tại các khu dân cư.

5. Công ty điện lực thành phố có kế hoạch kiểm tra các trạm biến áp, dây dẫn, cáp dẫn trên đường; cải tạo hệ thống điện tại các khu dân cư có nguy cơ cháy cao nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các sự cố cháy, nổ do điện gây ra.

6. Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, các đơn vị, cơ sở; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn tiếp tục rà soát, đánh giá những ưu điểm, tồn tại của đơn vị, địa phương mình để có giải pháp căn cơ giải quyết các tồn tại. Cần tập trung vào khâu thiết yếu nhất mang tính đột phá để thực hiện, trước mắt giải quyết không để tồn tại những khu dân cư có nguy cơ cháy cao; củng cố lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở và lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng; đầu tư kinh phí trang bị phương tiện, vật tư, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, bổ sung phương án chữa cháy, duy trì chế độ thường trực chiến đấu 24/24, xử lý kịp thời các vụ cháy xảy ra ngay từ giai đoạn ban đầu, đáp ứng cao nhất yêu cầu hoạt động phòng cháy và chữa cháy ngay tại cơ sở. Chú trọng thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ.

7. Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố tăng cường tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm các quy định phòng cháy và chữa cháy, đặc biệt chú trọng việc thanh tra, kiểm tra về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cơ sở đối với công tác phòng cháy và chữa cháy. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực tập phương án cứu hộ, cứu nạn tại một số nơi trọng điểm; tổ chức hội thao nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy lực lượng chuyên nghiệp vào dịp 04 tháng 10 năm 2008; duy trì nghiêm chế độ thường trực theo quy định của ngành, quy chế phối hợp với các ngành để sẵn sàng chữa cháy và cứu hộ - cứu nạn trong mọi tình huống xảy ra.

Giao Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các sở - ngành, Uỷ ban nhân dân các quận - huyện, cơ quan, đơn vị, cơ sở và báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố theo quy định chung./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Tín

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5781/UBND-PCNC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5781/UBND-PCNC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2008
Ngày hiệu lực12/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5781/UBND-PCNC

Lược đồ Công văn 5781/UBND-PCNC tổ chức các hoạt động phòng cháy chữa cháy nhân "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy"- 04/10/2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5781/UBND-PCNC tổ chức các hoạt động phòng cháy chữa cháy nhân "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy"- 04/10/2008
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5781/UBND-PCNC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Trung Tín
        Ngày ban hành12/09/2008
        Ngày hiệu lực12/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5781/UBND-PCNC tổ chức các hoạt động phòng cháy chữa cháy nhân "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy"- 04/10/2008

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5781/UBND-PCNC tổ chức các hoạt động phòng cháy chữa cháy nhân "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy"- 04/10/2008

           • 12/09/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/09/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực