Chỉ thị 41/2006/CT-UBND

Chỉ thị 41/2006/CT-UBND tiếp tục triển khai thực hiện luật phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 41/2006/CT-UBND tiếp tục triển khai thực hiện Luật phòng cháy và chữa cháy địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Hồ Chí Minh 2016 và được áp dụng kể từ ngày 15/12/2016.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 41/2006/CT-UBND tiếp tục triển khai thực hiện Luật phòng cháy và chữa cháy địa bàn thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 41/2006/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 13 tháng 3 năm 2006, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND về công tác phòng cháy chữa cháy năm 2006 và tiếp tục triển khai Luật Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Để tiếp tục triển khai Luật Phòng cháy và chữa cháy, thực hiện tinh thần Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố và cũng để tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy, phát huy chức năng Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh mới được thành lập theo Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn, Thủ trưởng các sở - ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố:

1.1. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy xong trước cuối năm 2006 hoặc đầu năm 2007, việc sơ kết phải được chuẩn bị chu đáo, xác định rõ những việc đã làm được và chưa được, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy cho những năm tiếp theo, đồng thời nghiêm khắc kiểm điểm trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cơ sở và các cá nhân liên quan trong việc thực hiện chưa nghiêm Luật Phòng cháy và chữa cháy.

1.2. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân xác định rõ trách nhiệm của mình đối với công tác phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy, trong đó cần chú ý giáo dục nâng cao ý thức tự giác cho cán bộ và nhân dân thành phố, tập trung xây dựng và củng cố lực lượng dân phòng, cơ sở, chuyên ngành đảm bảo đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, thực sự làm nòng cốt trong phong trào toàn dân tích cực tham gia phòng cháy chữa cháy rộng khắp trên địa bàn thành phố, phát huy hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện phương châm 4 tại chỗ: Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ.

2. Thủ trưởng các sở - ngành liên quan phối hợp Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

2.1. Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố xây dựng quy chế phối hợp trong lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố.

2.2. Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố xây dựng quy chế phối hợp trong việc triển khai thực hiện, áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy đối với các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn thành phố.

2.3. Sở Thương mại phối hợp Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng các đề án và sớm ban hành, áp dụng các điều kiện an toàn đối với các ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có điều kiện như: các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, các chợ trên địa bàn thành phố… theo đúng quy định của pháp luật.

2.4. Công ty Điện lực phối hợp Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố trong việc xây dựng cẩm nang hướng dẫn an toàn phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện, thiết lập đường dây nóng và quy định trách nhiệm giữa các Chi nhánh điện với các Trung tâm Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy khu vực, trong việc cắt điện phục vụ công tác chữa cháy.

2.5. Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn phối hợp Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố xây dựng đề án phát triển hệ thống trụ nước, bến bãi lấy nước phục vụ chữa cháy từ nay đến năm 2010, đồng thời phối hợp với chính quyền các địa phương trong việc quản lý, bảo quản mạng lưới trụ nước chữa cháy, chống thất thoát nước chữa cháy và làm hư hỏng các thiết bị trụ nước chữa cháy.

2.6. Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Khu Công nghệ cao,… phối hợp Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy triển khai lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên trách và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy ở từng cơ sở, doanh nghiệp trong toàn khu vực.

3. Ủy ban nhân dân các quận - huyện:

3.1. Xây dựng hoàn chỉnh đề án quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng, kết cấu hạ tầng bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy giai đoạn từ nay đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

3.2. Các quận - huyện đã có Trung tâm Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, cần có kế hoạch hỗ trợ kinh phí để cải tạo nâng cấp doanh trại, nơi làm việc, nhằm tạo điều kiện cho các Trung tâm này sớm ổn định về mặt tổ chức và hoạt động có hiệu quả.

3.3. Các quận - huyện đã có mặt bằng và dự án xây dựng Trung tâm Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy khu vực như quận 2, quận Tân Phú, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ đã được thành phố phê duyệt, cần nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để sớm triển khai xây dựng trong năm 2007. Riêng các quận - huyện còn lại, khẩn trương tìm địa điểm phù hợp và xây dựng dự án báo cáo trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

3.4. Trong dự toán ngân sách chung của địa phương hàng năm kết hợp các nguồn kinh phí khác, cần có dự trù kinh phí đầu tư cho các hoạt động phòng cháy chữa cháy và trang bị phương tiện chữa cháy cho lực lượng dân phòng đến tận tổ dân phố.

3.5. Các quận - huyện hiện còn các khu dân cư có khả năng cháy lớn, khẩn trương đề ra các biện pháp, giải pháp và kế hoạch thực hiện thật cụ thể về phòng cháy chữa cháy trước mắt và lâu dài để giảm thiểu ngay nguy cơ cháy nổ trong các khu dân cư này.

3.6. Phối hợp Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố trong việc kiểm tra, chấn chỉnh đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ cháy nổ cao xen lẫn trong khu dân cư, trường học, bệnh viện, nơi công cộng đông người… Quy định cụ thể địa điểm sản xuất, kinh doanh, việc vận chuyển các loại khí - gas - hoá chất độc hại - nguy hiểm, vận chuyển bồn chứa xăng dầu trên đường, ở cảng… phải bảo đảm an toàn tuyệt đối. Áp dụng các quy định về hình thức xử phạt, chế tài nghiêm khắc các chủ phương tiện, người sản xuất, kinh doanh vi phạm.

3.7. Phối hợp Sở Giao thông - Công chính, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố trong việc xây dựng và quản lý hệ thống trụ nước, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy tại địa phương.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố xây dựng dự án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị chữa cháy, cứu hộ đảm bảo khả năng thực hiện tốt chức năng quản lý công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố.

5. Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố nắm chắc tình hình và thống nhất quản lý các lực lượng, phương tiện phòng cháy chữa cháy hiện có trên địa bàn thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu và khả năng huy động tối đa lực lượng và phương tiện phòng cháy chữa cháy khi cần thiết.

Ngoài chức năng thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn trong đám cháy, cần nghiên cứu và xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác cứu hộ, cứu nạn trên một số lĩnh vực cụ thể trình Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Công an xem xét quyết định.

6. Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức phòng cháy chữa cháy sâu rộng trong cộng đồng dân cư, xã hội để chấp hành nghiêm Luật Phòng cháy và chữa cháy.

7. Giao Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, đơn vị cơ sở và báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này theo quy định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2006/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu41/2006/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2006
Ngày hiệu lực01/01/2007
Ngày công báo01/01/2007
Số công báoSố 5
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/12/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2006/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 41/2006/CT-UBND tiếp tục triển khai thực hiện Luật phòng cháy và chữa cháy địa bàn thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 41/2006/CT-UBND tiếp tục triển khai thực hiện Luật phòng cháy và chữa cháy địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu41/2006/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Tín
        Ngày ban hành22/12/2006
        Ngày hiệu lực01/01/2007
        Ngày công báo01/01/2007
        Số công báoSố 5
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/12/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 41/2006/CT-UBND tiếp tục triển khai thực hiện Luật phòng cháy và chữa cháy địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 41/2006/CT-UBND tiếp tục triển khai thực hiện Luật phòng cháy và chữa cháy địa bàn thành phố Hồ Chí Minh