Công văn 5784/UBND-ĐT

Công văn 5784/UBND-ĐT năm 2015 tổ chức triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng 50/2014/QH13 do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5784/UBND-ĐT thực hiện nghị định hướng dẫn thi hành luật Xây dựng Hồ Chí Minh 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5784/UBND-ĐT
Về tổ chức triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ ban hành về hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, Ngành Thành phố;
-
Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
-
Các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố;
-
Các Ban Quản lý trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố.

Xét Công văn số 8945/SXD-KTXD ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Sở Xây dựng về tổ chức triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ ban hành về hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 272/UBND-ĐTMT ngày 20 tháng 01 năm 2015 (về tổ chức triển khai thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 theo nội dung Công văn số 3482/BXD-HĐXD ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ Xây dựng) để Ủy ban nhân dân Thành phố sớm ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố (về ban hành quy định Quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố Hồ Chí Minh).

2. Trong thời gian chờ Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND và chờ các Thông tư hướng dẫn, để tránh ách tắc và gián đoạn công việc, cho phép được tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tạm thời tại Công văn số 1619/SXD-KTXD ngày 09 tháng 02 năm 2015 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

3. Giao Sở Xây dựng nghiên cứu Luật Xây dựng, các Luật liên quan và các Nghị định đã ban hành; nếu thấy có vướng mắc, có điểm nào còn thiếu hoặc chưa hợp lý; Sở Xây dựng tổng hợp trình Bộ Xây dựng để góp ý và đề nghị hướng dẫn thực hiện.

4. Công văn này thay thế Công văn số 5236/UBND-ĐT ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ ban hành về hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng số 50/2014/QH13./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ Xây dựng;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐT-Ti) An.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5784/UBND-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5784/UBND-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2015
Ngày hiệu lực24/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5784/UBND-ĐT

Lược đồ Công văn 5784/UBND-ĐT thực hiện nghị định hướng dẫn thi hành luật Xây dựng Hồ Chí Minh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Công văn 5784/UBND-ĐT thực hiện nghị định hướng dẫn thi hành luật Xây dựng Hồ Chí Minh 2015
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu5784/UBND-ĐT
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Hữu Tín
       Ngày ban hành24/09/2015
       Ngày hiệu lực24/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 5784/UBND-ĐT thực hiện nghị định hướng dẫn thi hành luật Xây dựng Hồ Chí Minh 2015

          Lịch sử hiệu lực Công văn 5784/UBND-ĐT thực hiện nghị định hướng dẫn thi hành luật Xây dựng Hồ Chí Minh 2015

          • 24/09/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 24/09/2015

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực