Công văn 5827/TCHQ-GSQL

Công văn 5827/TCHQ-GSQL về thông quan hàng hóa nhập khẩu phải kiểm dịch do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5827/TCHQ-GSQL thông quan hàng hóa nhập khẩu phải kiểm dịch


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5827/TCHQ-GSQL
V/v thông quan hàng hóa nhập khẩu phải kiểm dịch.

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

 

Về việc làm thủ tục hải quan đối với 02 lô hàng 108 tấn chân gà chưa được làm sạch của Công ty Chế biến thủy sản xuất khẩu Quảng Ninh nhập khẩu để gia công xuất khẩu sang Trung Quốc theo tờ khai hải quan số 01/NGC01 ngày 16/9/2011 và số 03/NGC01 ngày 23/9/2011 tại Chi cục Hải quan Móng Cái, Cục Hải quan Quảng Ninh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Chi cục Hải quan Móng Cái thực hiện:

- Kiểm tra cụ thể để xác định rõ 2 lô hàng nhập khẩu nêu trên đang lưu giữ tại kho của doanh nghiệp có đầy đủ 108 tấn chân gà chưa được làm sạch hay không; kho có đảm bảo điều kiện vệ sinh, cách ly, an toàn không?

- Có biện pháp giám sát chặt chẽ toàn bộ số hàng trên, để nguyên trạng hàng hóa trong kho của doanh nghiệp để chờ kết luận xử lý của cơ quan chuyên ngành.

2. Yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng và Cục Hải quan Quảng Ninh:

- Chỉ đạo các đơn vị Hải quan trực thuộc khi làm thủ tục hải quan và thông quan hàng hóa đối với động vật, sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu phải thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1152/TTg-KTTH ngày 07/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ, công văn số 5328/TCHQ-GSQL ngày 13/9/2010 của Tổng cục Hải quan, Điều 15 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định hiện hành của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan và thông quan hàng hóa.

- Kiểm tra báo cáo rõ việc làm thủ tục hải quan và thông quan đối với 2 lô hàng chân gà nhập khẩu nêu trên và xác định trách nhiệm của đơn vị, cá nhân có liên quan.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thú y để thực hiện đúng các quy định của pháp luật bảo đảm quản lý chặt chẽ hàng hóa nhập khẩu thuộc diện phải kiểm dịch.

Các đơn vị gửi báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý) trước 12 giờ ngày 21/11/2011.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo BTC (Đ/c Đỗ Hoàng Anh Tuấn);
- Lãnh đạo TCHQ;
- Lưu: VT, GSQL (P1).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5827/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5827/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2011
Ngày hiệu lực18/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5827/TCHQ-GSQL thông quan hàng hóa nhập khẩu phải kiểm dịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5827/TCHQ-GSQL thông quan hàng hóa nhập khẩu phải kiểm dịch
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5827/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành18/11/2011
        Ngày hiệu lực18/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5827/TCHQ-GSQL thông quan hàng hóa nhập khẩu phải kiểm dịch

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5827/TCHQ-GSQL thông quan hàng hóa nhập khẩu phải kiểm dịch

           • 18/11/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/11/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực