Công văn 583/LĐTBXH-LĐVL

Công văn số 583/LĐTBXH-LĐVL của Bộ lao động,thương binh và xã hội về việc tiếp tục thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

Nội dung toàn văn Công văn 583/LĐTBXH-LĐVL tiếp tục thực hiện chính sách lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP


BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 583/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Tiếp tục thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2007 

 

Kính gửi:

 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước   do thủ tướng chính phủ quyết định thành lập
- Bảo hiểm xã hội việt nam

 

 

Ngày 06/02/2007 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 07/2007/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2007 và ngày 09/02/2007 Văn phòng Chính phủ có Công văn số 826/VPCP-TH về việc thực hiện điểm 2 Nghị quyết số 07/2007/NQ-CP của Chính phủ, trong đó có nội dung thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước như sau: Chính phủ quyết định từ ngày 01/01/2007 đến khi Nghị định về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước được Chính phủ ban hành có hiệu lực, tiếp tục áp dụng chính sách hỗ trợ người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 đối với các doanh nghiệp nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu (cổ phần hóa; giao, bán); giải thể, phá sản và chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn; nông, lâm trường quốc doanh thực hiện sắp xếp lại theo Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 16/6/2003 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh.

Về chính sách tinh giản biên chế đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, "Chính phủ quyết định: Từ ngày 01/01/2007 tiếp tục thực hiện chính sách quy định tại Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18/10/2000 của Chính phủ về tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và Nghị quyết số 09/2003/NQ-CP ngày 28/7/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP đối với các chức danh: thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, thành viên Ban kiểm soát ở các doanh nghiệp sắp xếp lại nhưng không tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp đó hoặc ở khu vực nhà nước, cho đến khi có quyết định mới của Chính phủ".

Để thực hiện tốt chính sách đối với người lao động dôi dư, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý khẩn trương sắp xếp lao động trên cơ sở sắp xếp doanh nghiệp theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư theo Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22/11/2004 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 của Chính phủ; Thông tư số 18/2005/TT-BLĐTBXH ngày 11/5/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22/11/2004 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện chế độ hưu trí đối với lao động dôi dư theo các quy định nói trên.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu VT, Vụ LĐ-VL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Bạch Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 583/LĐTBXH-LĐVL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu583/LĐTBXH-LĐVL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2007
Ngày hiệu lực14/02/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 583/LĐTBXH-LĐVL

Lược đồ Công văn 583/LĐTBXH-LĐVL tiếp tục thực hiện chính sách lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 583/LĐTBXH-LĐVL tiếp tục thực hiện chính sách lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu583/LĐTBXH-LĐVL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýLê Bạch Hồng
        Ngày ban hành14/02/2007
        Ngày hiệu lực14/02/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 583/LĐTBXH-LĐVL tiếp tục thực hiện chính sách lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 583/LĐTBXH-LĐVL tiếp tục thực hiện chính sách lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP

           • 14/02/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/02/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực