Công văn 583/UBND-KT

Công văn 583/UBND-KT báo cáo số liệu vay, trả nợ của chính quyền địa phương do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 583/UBND-KT báo cáo số liệu vay trả nợ của chính quyền Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 583/UBND-KT
V/v báo cáo số liệu vay, trả nợ của chính quyền địa phương

Bắc Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Tài chính

Thực hiện Công văn số 3080/BTC-QLN ngày 11/3/2013 của Bộ Tài chính về việc báo cáo số liệu vay, trả nợ của chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hạnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài chính tổng hợp, cung cấp các số liệu về dư nợ, vay và trả nợ địa phương giai đoạn 2010-2012 và kế hoạch vay, trả nợ năm 2013 theo mẫu số 2.01 và 2.02 quy định tại Thông tư số 53/2011/TT-BTC ngày 27/4/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn biểu mẫu báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia. Số liệu tổng hợp gửi về Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính bằng văn bản và bằng thư điện tử theo địa chỉ: nguyenmailan@mof.gov.vn và Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/3/2013.

(Kèm theo bản phô tô Công văn số 3080/BTC-QLN ngày 11/3/2013 của Bộ Tài chính)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Bùi Văn Hạnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TPKT, TH

-
Lưu: VT, KT4

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Nguyễn Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 583/UBND-KT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu583/UBND-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2013
Ngày hiệu lực15/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 583/UBND-KT báo cáo số liệu vay trả nợ của chính quyền Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 583/UBND-KT báo cáo số liệu vay trả nợ của chính quyền Bắc Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu583/UBND-KT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Thanh Bình
        Ngày ban hành15/03/2013
        Ngày hiệu lực15/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 583/UBND-KT báo cáo số liệu vay trả nợ của chính quyền Bắc Giang

           Lịch sử hiệu lực Công văn 583/UBND-KT báo cáo số liệu vay trả nợ của chính quyền Bắc Giang

           • 15/03/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/03/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực