Công văn 5856/BNN-TC

Công văn 5856/BNN-TC hướng dẫn tiết kiệm đối với đề tài nghiên cứu khoa học do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5856/BNN-TC hướng dẫn tiết kiệm đối với đề tài nghiên cứu khoa học


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5856/BNN-TC
V/v hướng dẫn tiết kiệm đối với đề tài NCKH

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thú y

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được văn bản số 1952/TTr-TY-TC ngày 09/11/2011 của Cục Thú y về việc vướng mắc trong thanh toán tại KBNN Đống Đa; về việc này Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

- Căn cứ văn bản số 2665/BTC-NSNN ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính và văn bản số 1789/BNN-TC ngày 24/06/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số tiết kiệm của các nhiệm vụ KHCN năm 2011 được giao cho Cục Thú y là: 167.000.000 đồng tại Quyết định số 1580/BNN-TC ngày 21/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số tiết kiệm nói trên không tính đến đối tượng là đề tài cấp nhà nước.

- Căn cứ hướng dẫn tại các văn bản nói trên và điều kiện thực tế phù hợp, đơn vị chủ động phân bổ số tiết kiệm 167.000.000 đồng cho từng nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, cấp cơ sở (không bao gồm nhiệm vụ cấp nhà nước) đã giao trong năm 2011; đối với mỗi nhiệm vụ KHCN, chủ nhiệm và đơn vị rà soát, sắp xếp lại các nội dung để giảm trừ kinh phí với số tiết kiệm được phân bổ.

- Đề tài cấp nhà nước phục vụ phòng chống bệnh tai xanh tại văn bản 1972 nói trên được gia hạn từ năm 2010 và tiếp tục thực hiện năm 2011, không nhất thiết phải tiết kiệm theo thông báo tại văn bản số 1789/BNN-TC ngày 24/06/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Mặt khác, căn cứ hướng dẫn tại công văn số 14355/BTC-QLCS ngày 26/10/2011 của Bộ Tài chính và công văn số 3209/BNN-TC ngày 04/11/2011 của Bộ Nông nghiệp - PTNT về hướng dẫn mua sắm tài sản thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ (Mục 2b), phần mềm vẽ bản đồ cần thiết để đảm bảo yêu cầu công tác và đã bố trí trong dự toán đề tài.

Đề nghị Cục Thú y rà soát, điều chỉnh lại phân bổ tiết kiệm (nếu cần), làm việc với KBNN nơi giao dịch để thực hiện tiết kiệm và giải ngân theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Kho bạc NN Đống Đa (phối hợp);
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Thị Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5856/BNN-TC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5856/BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2011
Ngày hiệu lực22/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5856/BNN-TC hướng dẫn tiết kiệm đối với đề tài nghiên cứu khoa học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5856/BNN-TC hướng dẫn tiết kiệm đối với đề tài nghiên cứu khoa học
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5856/BNN-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýĐinh Thị Phương
        Ngày ban hành22/11/2011
        Ngày hiệu lực22/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5856/BNN-TC hướng dẫn tiết kiệm đối với đề tài nghiên cứu khoa học

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5856/BNN-TC hướng dẫn tiết kiệm đối với đề tài nghiên cứu khoa học

           • 22/11/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/11/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực