Công văn 5892/BHXH-CSYT

Công văn 5892/BHXH-CSYT năm 2017 về giải quyết vướng mắc định mức và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5892/BHXH-CSYT 2017 vướng mắc định mức thanh toán chi phí khám bệnh bảo hiểm y tế


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5892/BHXH-CSYT
V/v giải quyết vướng mắc về định mức và thanh toán chi phí KCB BHYT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.
(sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh)

Ngày 24/10/2017, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã thống nhất ký Biên bản số 1135/BB-BYT để giải quyết vướng mắc về định mức và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT), ngày 12/12/2017, BHXH Việt Nam đã có Công văn s 5586/BHXH-CSYT đề nghị Bộ Y tế sớm có văn bản hướng dẫn các nội dung đã thống nhất tại Biên bản số 1135/BB-BYT nêu trên làm cơ sở để cơ quan BHXH và các cơ sở KCB thực hiện (Công văn 5586/BHXH-CSYT gửi kèm).

Trong thời gian chờ Bộ Y tế ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện, đề nghị BHXH các tỉnh căn cứ nội dung Biên bản số 1135/BB-BYT và các Phụ lục kèm theo Biên bản để phối hợp với các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn rà soát, xác định với cơ sở KCB về:

- Số lượt khám bệnh, số lượng dịch vụ chiếu, chụp Xquang, CT Scanner, MRI, siêu âm, nội soi Tai Mũi Họng, số ngày giường được thanh toán theo giá có tiền lương; thanh toán theo giá không có tiền lương; không được thanh toán.

- Số lượng găng tay sạch, kim châm cứu, Parafin theo định mức trong các dịch vụ kỹ thuật, 30% s chênh lệch trong trường hợp có sự chênh lệch giữa thực tế sử dụng và định mức.

BHXH các tỉnh thống nhất với cơ sở KCB về các số liệu nêu trên, báo cáo BHXH Việt Nam cùng với những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế tại địa phương đ có hướng chỉ đạo, giải quyết khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các đơn vị: GĐB, GĐN, TCKT, TTKT, DVT, KTNB, TT, PC;

- Lưu: VT, CSYT (3b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT
PHÓ TRƯỞNG BAN
Lê Văn Phúc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5892/BHXH-CSYT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5892/BHXH-CSYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2017
Ngày hiệu lực29/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5892/BHXH-CSYT

Lược đồ Công văn 5892/BHXH-CSYT 2017 vướng mắc định mức thanh toán chi phí khám bệnh bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5892/BHXH-CSYT 2017 vướng mắc định mức thanh toán chi phí khám bệnh bảo hiểm y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5892/BHXH-CSYT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýLê Văn Phúc
        Ngày ban hành29/12/2017
        Ngày hiệu lực29/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5892/BHXH-CSYT 2017 vướng mắc định mức thanh toán chi phí khám bệnh bảo hiểm y tế

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5892/BHXH-CSYT 2017 vướng mắc định mức thanh toán chi phí khám bệnh bảo hiểm y tế

             • 29/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực