Công văn 5918/KBNN-CNTT

Công văn 5918/KBNN-CNTT năm 2017 về hướng dẫn sử dụng hệ thống TABMIS2018 do Kho bạc nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5918/KBNN-CNTT 2017 hướng dẫn sử dụng hệ thống TABMIS2018


BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5918/KBNN-CNTT
V/v hướng dẫn sử dụng hệ thống TABMIS2018

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, Ngành tham gia vận hành TABMIS;
- Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước các t
nh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thuộc TP Hà Nội.

Thực hiện triển khai Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước (có hiệu lực từ 01/01/2018), Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thiết lập thêm một hệ thống TABMIS theo Mục lục ngân sách mi (TABMIS2018) vận hành song song với hệ thống TABMIS theo Mục lục ngân sách cũ (TABMIS2017). Để việc vận hành hệ thống được thuận lợi, KBNN hướng dẫn và đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Hướng dẫn sử dụng hệ thống TABMIS:

- Đối với hệ thống TABMIS2018:

+ Thời gian hoạt động chính thức: Bắt đầu từ ngày 20/12/2017.

+ Đường dẫn đăng nhập hệ thống: https://ungdung.tabmis.btc.

+ Tài khoản đăng nhập và mật khẩu vào hệ thống: Giống như tài khoản đăng nhập và mật khẩu trên hệ thống TABMIS2017 (các thông tin tài khoản và mật khẩu được đồng bộ đầy đủ chính xác từ TABMIS2017 sang TABMIS2018 tính đến ngày 10/12/2017).

+ Các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến niên độ Ngân sách 2018 trở đi như: Nhập dự toán, phân bổ dự toán, giao dịch thu, chi ngân sách phải được nhập trên hệ thống TABMIS2018.

- Đối với hệ thống TABMIS2017:

+ Tiếp tục duy trì vận hành để thực hiện điều chỉnh số liệu liên quan đến niên độ ngân sách 2017 trở về trước cho đến khi có thông báo chính thức của Bộ Tài chính về việc ngừng sử dụng.

2. Tổ chức thực hiện:

Kho bạc Nhà nước đề nghị:

- Phòng/Bộ phận Tin học Sở Tài chính và KBNN các tnh, thành phố:

+ Thực hiện thiết lập những thay đổi (cấp mới, thu hồi, điều chỉnh tài khoản đăng nhập và cây phê duyệt) của các đơn vị cơ quan Tài chính và KBNN địa phương có phát sinh sau ngày 10/12/2017 trên hệ thống TABMIS2017 và TABMIS2018 nhằm đảm bảo sự đồng bộ thông tin giữa hai hệ thống. Quy trình thiết lập thực hiện theo quy định tại Quyết định số 04/QĐ-BTC ngày 04/02/2012 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính về chuyển giao nhiệm vụ quản lý tài khoản TABMIS cho Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố thực hiện.

+ Hỗ trợ các đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong quá trình vận hành các hệ thống TABMIS2017 và TABMIS2018, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt, đáp ứng kịp thời phân bổ dự toán và hạch toán thu, chi NSNN.

- Cục CNTT- Kho bạc Nhà nước:

+ Thực hiện thiết lập những thay đổi (cấp mới, thu hồi, điều chỉnh vị trí tài khoản đăng nhập và cây phê duyệt) của các Bộ, ngành trung ương, các Vụ, cục thuộc Bộ Tài chính và KBNN đối với những thay đổi sau ngày 10/12/2017 trên hệ thống TABMIS2017 và TABMIS2018 nhằm đảm bảo sự đồng bộ thông tin giữa hai hệ thống.

+ Hỗ trợ các Bộ, ngành trung ương, các Vụ, Cục thuộc Bộ Tài chính và Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố trong quá trình vận hành hệ thống TABMIS2017 và TABMIS2018, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt, đáp ứng kịp thời phân bổ dự toán và hạch toán thu, chi NSNN.

- Cục Tin học và Thống kê Tài chính:

+ Thực hiện tạo thêm bản ghi cho TABMIS2018 với tên ungdung.tabmis.btc tương ứng với địa chỉ IP 10.248.255.195 và đồng bộ bản ghi DNS này đến máy chủ của các Bộ, ngành trung ương và cơ quan Tài chính địa phương, thời gian hoàn thành đồng bộ trước ngày 15/12/2017,

+ Hỗ trợ các Vụ, Cục thuộc Bộ Tài chính trong quá trình vận hành hệ thống TABMIS2018, đảm bảo hoạt động ổn định, kịp thời đáp ứng công tác phân bổ dự toán trên TABMIS2018.

- Các đơn vị tham gia vận hành TABMIS:

Chỉ đạo bộ phận kỹ thuật tin học thực hiện các chính sách an toàn bảo mật thông tin đối với hệ thống TABMIS2018 tương ứng với dải địa chỉ mạng 10.248.255.195 và đường dẫn đăng nhập https://ungdung.tabmis.btc.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị gửi yêu cầu hỗ trợ vào địa chỉ [email protected] để được phối hợp giải quyết.

Kho bạc Nhà nước trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ NSNN, Vụ Đầu tư, Vụ HCSN, Vụ TCNH&TCTC, Cục TCDN, Cục KHTC, Cục TH&TKTC, Cục QLN&TC
ĐN - BTC;
- T
ng cục Thuế;
- Tổng cục Hải quan;
- Tổng cục Dự trữ QG;
- Vụ KSC, Cục KTNN, Cục QLNQ, Vụ TVQT, SGD;
- Lưu: VT, CNTT. (190 bản).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đặng Thị Thủy

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5918/KBNN-CNTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5918/KBNN-CNTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2017
Ngày hiệu lực14/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5918/KBNN-CNTT

Lược đồ Công văn 5918/KBNN-CNTT 2017 hướng dẫn sử dụng hệ thống TABMIS2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5918/KBNN-CNTT 2017 hướng dẫn sử dụng hệ thống TABMIS2018
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5918/KBNN-CNTT
        Cơ quan ban hànhkho bạc nhà nước
        Người kýĐặng Thị Thủy
        Ngày ban hành14/12/2017
        Ngày hiệu lực14/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5918/KBNN-CNTT 2017 hướng dẫn sử dụng hệ thống TABMIS2018

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5918/KBNN-CNTT 2017 hướng dẫn sử dụng hệ thống TABMIS2018

           • 14/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực