Công văn 6006/TCHQ-GSQL

Công văn 6006/TCHQ-GSQL năm 2016 về khai tờ khai vận chuyển độc lập đối với hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6006/TCHQ-GSQL khai tờ khai vận chuyển độc lập hàng hóa bưu phẩm bưu kiện 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6006/TCHQ-GSQL
V/v khai tờ khai vận chuyển độc lập đối với hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được vướng mắc về việc khai báo tờ khai vận chuyển độc lập đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Thủ tục hải quan đối với bưu gửi xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 51 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và Công văn số 10169/BTC-TCHQ ngày 27/7/2015 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa/vận chuyển chịu sự giám sát hải quan. Đối với bảng kê kèm theo tờ khai vận chuyển độc lập thực hiện theo biểu mẫu số 01 (kèm theo công văn).

2. Đối với việc khai báo tiêu chí “Số hàng hóa (Số B/L/AWB)” trên tờ khai vận chuyển độc lập của bưu gửi nhập khẩu:

a) Sử dụng số thứ tự (Serial No) trên mẫu CN37/CN38 (Delivery Bill) để khai báo tiêu chí “Số hàng hóa (Số B/L/AWB)” trên tờ khai vận chuyển độc lập.

b) Đối với trường hợp CN37/CN38 không có số hoặc CN37/CN38 bị thất lạc thì doanh nghiệp khai theo nguyên tắc 06 ký tự đầu tiên là mã của Bưu cục ngoại dịch nơi gửi hàng hóa, 02 ký tự tiếp theo là mã của Bưu cục ngoại dịch nhận hàng hóa, các ký tự tiếp theo là số thứ tự do doanh nghiệp tự lập và theo dõi.

3. Đối với tiêu chí “Tên hàng” trên tờ khai vận chuyển độc lập doanh nghiệp thực hiện khai là “Hàng bưu chính”.

4. Doanh nghiệp bưu chính gửi công văn đến Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đi và nơi hàng hóa được vận chuyển đến danh sách nhân viên được ủy quyền kí thay trên Bảng kê CN37/CN38/ tờ khai xuất khẩu (Biểu mẫu 01).

5. Trường hợp xảy ra sự cố trong quá trình vận chuyển hàng hóa, Cục Hải quan tỉnh, thành phố yêu cầu doanh nghiệp bưu chính trao đổi với bưu cục gốc để lấy các thông tin về hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện/.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Bưu điện Việt Nam (thay trả lời);
- Công ty CP CPN Bưu điện (thay trả lời);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Biểu mẫu 01

(1) Tên doanh nghiệp: ..............
(2) Số: .............

 

 

(3)................... ngày, ...... tháng ...... năm ......

 

BẢNG KÊ CN37/CN38/ TỜ KHAI XUẤT KHẨU (4)

STT

Số CN37/CN38/ số tờ khai xuất khẩu

Ngày CN37/CN38/ tờ khai xuất khẩu

Số lượng túi trong mỗi CN37/CN38

Trọng lượng của CN37/CN38

Ghi chú

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) Số hiệu niêm phong hải quan:

 

(12) Đại diện doanh nghiệp kê khai
(kí tên)

(13) Xác nhận của CCHQ nơi đi
Tên Chi cục Hải quan
nơi đi
(kí, đóng dấu công chức)

(14) Xác nhận của CCHQ nơi đến
Tên Chi cục Hải quan
nơi đến
(kí, đóng dấu công chức)

 

Ghi chú:

(1) Tên của doanh nghiệp vận chuyển

(2) Số của bảng kê hàng hóa tối đa 35 kí tự do doanh nghiệp tự lập để quản lý

(8) Số lượng túi được tính bằng số lượng của CN34, CN35, CN36 hoặc CP83, CP84, CP85

(11) Số hiệu niêm phong hải quan được cơ quan hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi ghi trước khi kí đóng dấu công chức

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6006/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6006/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2016
Ngày hiệu lực28/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6006/TCHQ-GSQL khai tờ khai vận chuyển độc lập hàng hóa bưu phẩm bưu kiện 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 6006/TCHQ-GSQL khai tờ khai vận chuyển độc lập hàng hóa bưu phẩm bưu kiện 2016
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu6006/TCHQ-GSQL
       Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
       Người kýVũ Ngọc Anh
       Ngày ban hành28/06/2016
       Ngày hiệu lực28/06/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 6006/TCHQ-GSQL khai tờ khai vận chuyển độc lập hàng hóa bưu phẩm bưu kiện 2016

          Lịch sử hiệu lực Công văn 6006/TCHQ-GSQL khai tờ khai vận chuyển độc lập hàng hóa bưu phẩm bưu kiện 2016

          • 28/06/2016

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 28/06/2016

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực