Công văn 6124/TCHQ-GSQL

Công văn 6124/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý miễn thuế hàng quà biếu, tặng

Nội dung toàn văn Công văn 6124/TCHQ-GSQL xử lý miễn thuế hàng quà biếu, tặng


TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6124/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 6124/TCHQ-GSQL NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ VIỆC XỬ LÝ MIỄN THUẾ HÀNG QUÀ BIẾU, TẶNG

Kính gửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 26/11/2002, Bộ Tài chính có Công văn số 12882 TC/TCT về việc xử lý miễn thuế hàng nhập khẩu để tham dự hội chợ, triển lãm sau đó biếu, tặng. Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ; Điểm 4, mục II, phần D Thông tư 94/1998/NĐ-CP">172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998; Thông tư số 28/TC-TCT ngày 17/7/1992 của Bộ Tài chính thì hàng hoá của các tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép tạm nhập vào Việt Nam để dự hội chợ, triển lãm nhưng không tái xuất mà làm quà biếu, quà tặng cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc đối tượng được xét miễn thuế nhập khẩu trong trường hợp:

- Những hàng hoá dùng làm tặng phẩm, quà lưu niệm cho khách đến thăm hội chợ, triển lãm có giá từ 5 USD/vật phẩm trở xuống và tổng trị giá lô hàng không quá 3000 USD.

- Những hàng hoá thiết bị lẻ, sản phẩm đơn chiếc mà chủ hàng tặng cho các tổ chức kinh tế trong nước để làm mẫu nghiên cứu sản xuất, để quảng cáo, giới thiệu hàng không kể giá trị cao hay thấp.

Khi tạm nhập hàng hoá để tham dự hội chợ, triển lãm doanh nghiệp phải lập Danh mục hàng hoá dự kiến để biếu tặng và đăng ký với cơ quan Hải quan, sau khi kết thúc hội chợ, triển lãm, trên cơ sở số lượng đã dùng để biểu tặng (có xác nhận của cơ quan Hải quan), doanh nghiệp gửi công văn kèm danh mục đã đăng ký với cơ quan Hải quan và các giấy tờ liên quan để Bộ Tài chính giải quyết miễn thuế cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và hướng dẫn các đơn vị Hải quan trực thuộc và doanh nghiệp thực hiện.

 

Đặng Văn Tạo

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6124/TCHQ-GSQL

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 6124/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/12/2002
Ngày hiệu lực 06/12/2002
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6124/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 6124/TCHQ-GSQL xử lý miễn thuế hàng quà biếu, tặng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 6124/TCHQ-GSQL xử lý miễn thuế hàng quà biếu, tặng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 6124/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Đặng Văn Tạo
Ngày ban hành 06/12/2002
Ngày hiệu lực 06/12/2002
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 6124/TCHQ-GSQL xử lý miễn thuế hàng quà biếu, tặng

Lịch sử hiệu lực Công văn 6124/TCHQ-GSQL xử lý miễn thuế hàng quà biếu, tặng

  • 06/12/2002

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 06/12/2002

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực