Công văn 6145/BTC-ĐT

Công văn 6145/BTC-ĐT năm 2014 kéo dài thời hạn thanh toán nguồn vốn hỗ trợ đảm bảo an toàn hồ chứa năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6145/BTC-ĐT 2014 kéo dài thời hạn thanh toán nguồn vốn hỗ trợ đảm bảo an toàn hồ chứa 2013


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6145/BTC-ĐT
V/v kéo dài thời hạn thanh toán nguồn vốn hỗ trợ đảm bảo an toàn hồ chứa năm 2013

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
- Kho bạc Nhà nước.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2856/VPCP-KTTH ngày 24/4/2014 về việc kéo dài thời hạn thanh toán nguồn vốn hỗ trợ đảm bảo an toàn hồ chứa nước năm 2013; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Các dự án sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước đã được hỗ trợ trong năm 2013 từ nguồn tạm ứng ngân sách trung ương theo văn bản số 1383/TTg-KTTH ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ và được Bộ Tài chính thông báo tại văn bản số 12804/BTC-ĐT ngày 25/9/2013 được kéo dài thời hạn thanh toán đến hết ngày 30/6/2014.

2. Giao Kho bạc Nhà nước chỉ đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện thanh toán nguồn vốn được phép kéo dài nêu trên đúng quy định và định kỳ báo cáo Bộ Tài chính tình hình thực hiện, thanh toán các dự án sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh và Kho bạc Nhà nước biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn;
- Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn;
- Vụ NSNN;
- Lưu: VT, ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6145/BTC-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6145/BTC-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2014
Ngày hiệu lực12/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6145/BTC-ĐT 2014 kéo dài thời hạn thanh toán nguồn vốn hỗ trợ đảm bảo an toàn hồ chứa 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6145/BTC-ĐT 2014 kéo dài thời hạn thanh toán nguồn vốn hỗ trợ đảm bảo an toàn hồ chứa 2013
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6145/BTC-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhạm Sỹ Danh
        Ngày ban hành12/05/2014
        Ngày hiệu lực12/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6145/BTC-ĐT 2014 kéo dài thời hạn thanh toán nguồn vốn hỗ trợ đảm bảo an toàn hồ chứa 2013

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6145/BTC-ĐT 2014 kéo dài thời hạn thanh toán nguồn vốn hỗ trợ đảm bảo an toàn hồ chứa 2013

             • 12/05/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/05/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực